Tečajna lista

29. lipnja 2016., Srednji

USD

1,766305

SAD

HRK

26,025682

Hrvatska

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,364398

V.Britanija

RSD

1,579878

Srbija

CHF

1,803439

Švicarska

O CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom. Pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sustave. Također, koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh. entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

DETALJNO

Newsletter CBBiH