Курсна листа

28. септембар 2016., Средњи

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,263352

В.Британија

RSD

1,587887

Србија

HRK

26,06036

Хрватска

USD

1,743164

САД

CHF

1,797638

Швицарска

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH