Курсна листа

26. јули 2016., Средњи

USD

1,780942

САД

CHF

1,804438

Швицарска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,337552

В.Британија

RSD

1,58355

Србија

HRK

26,128946

Хрватска

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH