Курсна листа

30. август 2016., Средњи

HRK

26,129295

Хрватска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,288163

В.Британија

RSD

1,585387

Србија

CHF

1,788269

Швицарска

USD

1,750967

САД

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH