Курсна листа

29. јуни 2017., Средњи

HRK

26,384497

Хрватска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,209353

В.Британија

RSD

1,612121

Србија

CHF

1,792202

Швицарска

USD

1,719411

САД

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH