Курсна листа

18. јануар 2017., Средњи

CHF

1,825831

Швицарска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,25352

В.Британија

RSD

1,579525

Србија

USD

1,830616

САД

HRK

25,965217

Хрватска

КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ БиХ:

  • B

    Standard & Poor's
  • B3

    Moody's

ВИШЕ

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH