Курсна листа

28. март 2017., Средњи

USD

1,796152

САД

CHF

1,82566

Швицарска

HRK

26,289804

Хрватска

EUR

1,95583

EMU

GBP

2,263614

В.Британија

RSD

1,577575

Србија

O CBBiH

Централна банка Босне и Херцеговине oдржава монетарну стабилност у складу с currency board аранжманом. Помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође, координира ђелатности агенција за банкарство бх. ентитета, које су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ДЕТАЉНО

Newsletter CBBiH