|
  20. 12. 2014
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi i tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?   
INDEX
Opšte informacije o banci  
   
  Centralna banka Bosne i Hercegovine osnovana je 20. juna 1997. godine Zakonom o Centralnoj banci koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH. Centralna banka je počela sa radom 11. avgusta 1997. godine.

Opširnije
 
   
Kreditni rejting BiH  
   
  Dana 19. septembra 2014. agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor’s potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting „B sa stabilnim izgledima“.
Opširnije
 
SAOPŠTENJA
Saopštenje za javnost
Sarajevo 17.12.2014.
Detaljnom vanrednom kontrolom cjelokupnog stanja trezora, preliminarno je potvrđen manjak od 600.000 KM u izdvojenom trezoru...
Saopštenje za javnost
Sarajevo 10.12.2014.
U okviru redovne kontrole i vanrednih kontrola stanja trezora, primjenom sistema interne kontrole, u trezoru Glavne jedinice Sarajevo Centralne banke Bosne i Hercegovine utvrđen je manjak u iznosu od 600.000 KM.

Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina   8.12.2014

Kretanja na evropskom finansijskom tržištu u svjetlu odluka ECB

Iako su analitičari u tekućoj godini očekivali oporavak finansijskih tržišta, do toga nije došlo.

Opširnije  

Kretanje kamatnih stopa na kredite i depozite u zemljama regiona

Komparacija kamatnih stopa u različitim ekonomijama je komplikovana zbog dva glavna razloga. Prvo, visina kamatnih stopa umnogome zavisi od monetarne politike u svakoj zemlji...

Opširnije  
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2013. godinu
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS)34 na dan 30. septembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, avgust 2014.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2013. godinu
  Mjesečni bilans stanja, Oktobar 2014
  Bilten 2, 2014.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata u BiH, decembar 2014.
Kursna lista za dan 20.12.2014.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.592825
CHF 1 1.624578
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Saopštenje za javnost
  Tenderi
  Kreditni rejting BiH
  Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o navaci
 
Uslovi korištenja