|
 
ИНДЕКС
О ЦББиХ
   
 Опште информације о банци
 Законска регулатива
 Организациона структура ЦББиХ
 Структура Управног вијећа и Управе ЦББиХ
 Управљање људским ресурсима
 Стратешки план ЦББиХ 2011.-2017.
 Финансијски извјештаји ЦББиХ
 Мјесечни биланс стања ЦББиХ
 Мјесечни биланс стања ЦББиХ - серија података (1997-2014)
Новац БиХ
Курсна листа
Односи с јавношћу
Платни системи ЦББиХ
Односи са ЕУ
Односи са МФИ
Банке у БиХ
Статистика
Едукациони материјал
Публикације
Линкови
Контакти
Огласи
Tендери
Мапа страницеA+  Помоћ?  PDF  Штампај
Опште информације о банци
 

Централна банка Босне и Херцеговине основана је 20. јуна 1997. године Законом о Централној банци који је усвојила Параламентарна скупштина БиХ. Централна банка је почела са радом 11. августа 1997. године.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ


Основни циљеви и задаци Централне банке су утврђени законом сагласно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ. Централна банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са "currency board" аранжманом (1КМ : 0,51129 ЕURO), што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по фиксном курсу 1КМ : 0.51129 ЕURO. Централна банка дефинише и контролише провођење монетарне политике Босне и Херцеговине. Централна банка управља службеним девизним резервама оствареним издавањем домаће валуте.
Централна банка помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође координирање дјелатности агенција за банкарство бх. ентитета, обје су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

Највиши орган Централне банке Босне и Херцеговине је Управни одбор, који је надлежан за утврђивање монетарне политике и контролу њеног провођења, организацију и стратегију Централне банке у складу с овлаштењима утврђеним Законом. У првих шест година, Управни одбор чинили су гувернер, који је био и предсједавајући и три члана, од којих су два (Бошњак и Хрват) из Федерације БиХ и један (Србин) из Републике Српске. Након тога, Управни одбор се, према Закону о ЦББиХ, састоји од пет лица која именује Предсједништво на период од шест година. Одбор за гувернера именује једног од својих чланова.
Управу Централне банке чине гувернер и три вицегувернера, које је именовао гувернер уз одобрење Управног вијећа. Задатак Управе је оперативно руковођење пословањем Централне банке. Сваки вицегувернер је непосредно одговоран за рад једног одјела - сектора Централне банке.

Централна банка има Централни уред, три главне јединице и двије филијале. Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине је у Сарајеву. Главне јединице су Главна јединица Сарајево, Главна банка Републике Српске ЦББиХ Бања Лука и Главна јединица Мостар. Филијале су: ЦББиХ Филијала Брчко и  Главна банка Републике Српске ЦББиХ Филијала Пале.

АДРЕСЕ ЦЕНТРАЛНОГ УРЕДА И ГЛАВНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИЛИЈАЛА

Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине - Маршала Тита 25, 71 000, Сарајево
Главна јединица Сарајево - Мехмеда Спахе 3, 71 000, Сарајево
Главна јединица Мостар - Загребачка 10, 88 000, Мостар
Главна банка Републике Српске Централне банке БиХ - Видовданска 19, 78 000, Бања Лука
Филијала Централне банке Босне и Херцеговине на Палама - Милана Симовића 14, 71 420 Пале
Централна банка Босне и Херцеговине Филијала Брчко - Босне сребрене 28, 76 100, Брчко Дистрикт

 
 
 
Маилинг листа
  Унесите вашу емаил адресу
 
Приступ регистрима у ЦББиХ
Документи
  Годишњи извјештај за 2014. годину
  Финансијски извјештаји за годину која је завршила 31. децембра 2014.
  Мјесечни економски преглед, април 2015.
  Извјештај о финансијској стабилности за 2014. годину
  Мјесечни биланс стања, јули 2015.
  Билтен 1, 2015. (јануар - март)
  Сажети финансијски извјештаји у складу са захтјевима МРС (IAS)34, на дан 30. јуна 2015.
  Попис блокираних рачуна правних субјеката у БиХ, август 2015.
Курсна листа за дан 29.08.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.735738
CHF 1 1.809781
 Комплетна курсна листа
Посљедње измјене
  Главни интерни ревизор мр Едис Ковачевић
  Члан Управног одбора ЦББиХ др Кемал Козарић
  Члан Управног одбора ЦББиХ мр Анкица Колобарић
  Члан Управног одбора ЦББиХ др Љубиша Владушић
  Члан Управног одбора ЦББиХ мр Триво Маринковић
Услови коришћења