|
 
ИНДЕКС
О ЦББиХ
   
 Опште информације о банци
 Законска регулатива
 Организациона структура ЦББиХ
 Структура Управног вијећа и Управе ЦББиХ
 Управљање људским ресурсима
 Стратешки план ЦББиХ 2016 - 2021.
 Финансијски извјештаји ЦББиХ
 Мјесечни биланс стања ЦББиХ
 Мјесечни биланс стања ЦББиХ - серија података (1997-2015)
Новац БиХ
Курсна листа
Односи с јавношћу
Платни системи ЦББиХ
Односи са ЕУ
Односи са МФИ
Банке у БиХ
Статистика
Едукациони материјал
Публикације
Линкови
Контакти
Огласи
Tендери
Мапа страницеA+  Помоћ?  PDF  Штампај
Опште информације о банци
 

Централна банка Босне и Херцеговине основана је 20. јуна 1997. године Законом о Централној банци који је усвојила Параламентарна скупштина БиХ. Централна банка је почела са радом 11. августа 1997. године.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ


Основни циљеви и задаци Централне банке су утврђени законом сагласно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ. Централна банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са "currency board" аранжманом (1КМ : 0,51129 ЕURO), што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по фиксном курсу 1КМ : 0.51129 ЕURO. Централна банка дефинише и контролише провођење монетарне политике Босне и Херцеговине. Централна банка управља службеним девизним резервама оствареним издавањем домаће валуте.
Централна банка помаже и одржава одговарајуће платне и обрачунске системе. Такође координирање дјелатности агенција за банкарство бх. ентитета, обје су надлежне за издавање дозвола за рад и супервизију банака.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ

Највиши орган Централне банке Босне и Херцеговине је Управни одбор, који је надлежан за утврђивање монетарне политике и контролу њеног провођења, организацију и стратегију Централне банке у складу с овлаштењима утврђеним Законом. У првих шест година, Управни одбор чинили су гувернер, који је био и предсједавајући и три члана, од којих су два (Бошњак и Хрват) из Федерације БиХ и један (Србин) из Републике Српске. Након тога, Управни одбор се, према Закону о ЦББиХ, састоји од пет лица која именује Предсједништво на период од шест година. Одбор за гувернера именује једног од својих чланова.
Управу Централне банке чине гувернер и три вицегувернера, које је именовао гувернер уз одобрење Управног вијећа. Задатак Управе је оперативно руковођење пословањем Централне банке. Сваки вицегувернер је непосредно одговоран за рад једног одјела - сектора Централне банке.

Централна банка има Централни уред, три главне јединице и двије филијале. Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине је у Сарајеву. Главне јединице су Главна јединица Сарајево, Главна банка Републике Српске ЦББиХ Бања Лука и Главна јединица Мостар. Филијале су: ЦББиХ Филијала Брчко и  Главна банка Републике Српске ЦББиХ Филијала Пале.

АДРЕСЕ ЦЕНТРАЛНОГ УРЕДА И ГЛАВНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИЛИЈАЛА

Централни уред Централне банке Босне и Херцеговине - Маршала Тита 25, 71 000, Сарајево
Главна јединица Сарајево - Мехмеда Спахе 3, 71 000, Сарајево
Главна јединица Мостар - Загребачка 10, 88 000, Мостар
Главна банка Републике Српске Централне банке БиХ - Видовданска 19, 78 000, Бања Лука
Филијала Централне банке Босне и Херцеговине на Палама - Милана Симовића 14, 71 420 Пале
Централна банка Босне и Херцеговине Филијала Брчко - Босне сребрене 28, 76 100, Брчко Дистрикт

 
 
 
Маилинг листа
  Унесите вашу емаил адресу
 
Приступ регистрима у ЦББиХ
Документи
  Годишњи извјештај за 2014. годину
  Мјесечни економски преглед, фебруар 2016.
  Извјештај о финансијској стабилности за 2014. годину
  Мјесечни биланс стања, април 2016.
  Билтен 4, 2015. (октобар - децембар)
  Финансијски извјештаји на дан 31. марта 2016.
  Попис блокираних рачуна правних субјеката, мај 2016.
Курсна листа за дан 28.05.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.751280
CHF 1 1.767103
 Комплетна курсна листа
Посљедње измјене
  Гувернер ЦББиХ присуствује Економском и финансијском дијалогу између ЕУ и Западног Балкана и Турске у Бриселу
  Амбасадор ИР Иран посјетио ЦББиХ
  ЦББиХ редизајнира wеб страницу
  У ЦББиХ успостављен Информациони систем за управљање људским ресурсима (HRMIS)
  Одабрани текстови из мјесечних новина
Услови коришћења