|
  09. 10. 2015 Publikacije > Tromjesečni bilteni
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Tečajna lista
Odnosi s javnošću
Platni sustavi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
   
 Tromjesečni bilteni
 Godišnja izvješća
 Izvješća o finansijskoj stabilnosti
 Metodološka objašnjenja
 Specijalne teme istraživanja
 Mjesečni ekonomski pregled
 Knjige
Putokazi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Tromjesečni bilteni
 Bilteni za 2015. godinu
Arhive:
Bilten 1, 2015. (siječanj - ožujak)
 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnje izvješće za 2014. godinu
  Financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, svibanj 2015.
  Izvješće o financijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečna bilanca stanja, kolovoz 2015.
  Bilten 1, 2015. (siječanj - ožujak)
  Sažeta financijska izvješća sukladno zahtjevima MRS (IAS) 34, na dan 30. lipnja 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, listopad 2015.
Tečajna lista za dan 09.10.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.737898
CHF 1 1.788596
 Kompletna tečajna lista
Posljednje izmjene
  Rukovoditelj CBBiH Podružnica Brčko Jasminka Burić
  Rukovoditelj GBRS CBBiH Podružnica Pale (nepopunjeno)
  Direktor Glavne jedinice Sarajevo Indira Čaušević
  Direktor Glavne banke Republike Srpske Milica Lakić
  Kreditni rejting BiH
Uvjeti korištenja