|
 
ИНДЕКС
О ЦББиХ
Новац БиХ
Курсна листа
Односи с јавношћу
Платни системи ЦББиХ
Односи са ЕУ
Односи са МФИ
Банке у БиХ
Статистика
Едукациони материјал
Публикације
   
 Квартални билтени
 Годишњи извјештаји
 Извјештаји о финансијској стабилности
 Методолошка објашњења
 Специјалне теме истраживања
 Мјесечни економски преглед
 Књиге
Линкови
Контакти
Огласи
Tендери
Мапа страницеA+  Помоћ?
Квартални билтени
 Билтени за 2015. годину
Архиве:
Билтен 1, 2015. (јануар - март)
 
 
 
Маилинг листа
  Унесите вашу емаил адресу
 
Приступ регистрима у ЦББиХ
Документи
  Годишњи извјештај за 2014. годину
  Финансијски извјештаји за годину која је завршила 31. децембра 2014.
  Мјесечни економски преглед, мај 2015.
  Извјештај о финансијској стабилности за 2014. годину
  Мјесечни биланс стања, август 2015.
  Билтен 1, 2015. (јануар - март)
  Сажети финансијски извјештаји у складу са захтјевима МРС (IAS)34, на дан 30. јуна 2015.
  Попис блокираних рачуна правних субјеката, октобар 2015.
Курсна листа за дан 10.10.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.721378
CHF 1 1.791217
 Комплетна курсна листа
Посљедње измјене
  Руководилац ЦББиХ Филијала Брчко Јасминка Бурић
  Руководилац ГБРС ЦББиХ Филијала Пале (непопуњено)
  Директор Главне јединице Сарајево Индира Чаушевић
  Директор Главне банке Републике Српске Милица Лакић
  Кредитни рејтинг БиХ
Услови коришћења