|
 
ИНДЕКС
О ЦББиХ
Новац БиХ
Курсна листа
Односи с јавношћу
Платни системи ЦББиХ
Односи са ЕУ
Односи са МФИ
Банке у БиХ
Статистика
Едукациони материјал
Публикације
   
 Квартални билтени
 Годишњи извјештаји
 Извјештаји о финансијској стабилности
 Методолошка објашњења
 Специјалне теме истраживања
 Мјесечни економски преглед
 Књиге
Линкови
Контакти
Огласи
Tендери
Мапа страницеA+  Помоћ?
Квартални билтени
 Билтени за 2015. годину
Архиве:
Билтен 1, 2015. (јануар - март)
 
 
 
Маилинг листа
  Унесите вашу емаил адресу
 
Приступ регистрима у ЦББиХ
Документи
  Годишњи извјештај за 2014. годину
  Финансијски извјештаји за годину која је завршила 31. децембра 2014.
  Мјесечни економски преглед, април 2015.
  Извјештај о финансијској стабилности за 2014. годину
  Мјесечни биланс стања, јули 2015.
  Билтен 1, 2015. (јануар - март)
  Сажети финансијски извјештаји у складу са захтјевима МРС (IAS)34, на дан 30. јуна 2015.
  Попис блокираних рачуна правних субјеката у БиХ, август 2015.
Курсна листа за дан 29.08.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.735738
CHF 1 1.809781
 Комплетна курсна листа
Посљедње измјене
  Главни интерни ревизор мр Едис Ковачевић
  Члан Управног одбора ЦББиХ др Кемал Козарић
  Члан Управног одбора ЦББиХ мр Анкица Колобарић
  Члан Управног одбора ЦББиХ др Љубиша Владушић
  Члан Управног одбора ЦББиХ мр Триво Маринковић
Услови коришћења