|
 
ИНДЕКС
О ЦББиХ
Новац БиХ
Курсна листа
Односи с јавношћу
Платни системи ЦББиХ
Односи са ЕУ
Односи са МФИ
Банке у БиХ
Статистика
Едукациони материјал
Публикације
   
 Квартални билтени
 Годишњи извјештаји
 Извјештаји о финансијској стабилности
 Методолошка објашњења
 Специјалне теме истраживања
 Мјесечни економски преглед
 Књиге
Линкови
Контакти
Огласи
Tендери
Мапа страницеA+  Помоћ?
Квартални билтени
 Билтени за 2014. годину
Архиве:
Билтен 4, 2014. (Октобар - Децембар)
Билтен 3, 2014. (Јули - Септембар)
Билтен 2, 2014. (Април - Јуни)
Билтен 1, 2014. (Јануар - Март)
 
 
 
Маилинг листа
  Унесите вашу емаил адресу
 
Приступ регистрима у ЦББиХ
Документи
  Годишњи извјештај за 2014. годину
  Финансијски извјештаји за годину која је завршила 31. децембра 2014.
  Мјесечни економски преглед, април 2015.
  Извјештај о финансијској стабилности за 2014. годину
  Мјесечни биланс стања, јуни 2015.
  Билтен 4, 2014. (октобар - децембар)
  Сажети финансијски извјештаји у складу са захтјевима МРС (IAS)34, на дан 30. јуна 2015.
  Попис блокираних рачуна правних субјеката у БиХ, август 2015.
Курсна листа за дан 05.08.2015.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.782402
CHF 1 1.838186
 Комплетна курсна листа
Посљедње измјене
  Кредитни рејтинг БиХ
  Посјета делегације UniCredit банке ЦББиХ
  Амбасадор Rусије у посјети ЦББиХ
  Грчка криза без директног утицаја на БиХ
  Одабрани текстови из мјесечних новина
Услови коришћења