|
 
INDEX
O CBBiH
Novac BiH
Kursna lista
Odnosi s javnošću
   
 Saopštenja za javnost
 Govori i prezentacije
 Novina CBBiH
 Audio zapisi konferencija za predstavnike medija
 Promotivni materijal o KM
 Pristup informacijama
Platni sistemi CBBiH
Odnosi sa EU
Odnosi sa MFI
Banke u BiH
Statistika
Edukacijski materijal
Publikacije
Linkovi
Kontakti
Oglasi
Tenderi
Mapa straniceA+  Pomoć?
Do kraja godine CBBiH će povući novčanicu od 1 KM iz opticaja
Sarajevo 28.02.2008. 

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u srijedu 27. februara 2008. godine u Sarajevu, donijelo je odluku o povlačenju novčanice apoena 1 konvertibilne marke iz opticaja koja se koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja.

Plaćanje novčanicom od 1 KM u prometu može se vršiti do 31. decembra 2008. godine. Nakon toga prestaje biti zakonsko sredstvo plaćanja i novčanice ovog apoena ne mogu biti primane u prometu za podmirivanje bilo kakvih obaveza.

Komercijalne banke nastaviće primati novčanice od 1 KM od 1. januara do 31. marta 2009. godine. CBBiH će povučene novčanice primati od komercijalnih banaka preko izdvojenih trezora.

Do povlačenja dolazi zbog toga što su novčanice od 1 KM zamijenjene dovoljnom količinom kovanica od 1 KM koje su već u opticaju.

Služba za odnose sa javnošću

 
 
 
Mailing lista
  Unesite vašu email adresu
 
Pristup registrima u CBBiH
Dokumenti
  Godišnji izvještaj za 2014. godinu
  Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.
  Mjesečni ekonomski pregled, oktobar 2015.
  Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2014. godinu
  Mjesečni bilans stanja, decembar 2015.
  Bilten 3, 2015. (juli - septembar)
  Sažeti finansijski izvještaji u skladu sa zahtjevima MRS (IAS) 34 na dan 30. septembra 2015.
  Popis blokiranih računa pravnih subjekata, februar 2016.
Kursna lista za dan 09.02.2016.
EUR 1 1.955830
USD 1 1.761850
CHF 1 1.769822
 Kompletna kursna lista
Posljednje izmjene
  Guverner Softić održao radni sastanak s predstavnicima UBBiH
  Guverner Softić učestvovao u radu trećeg Biznis-foruma dijaspore
  Odabrani tekstovi iz mjesečnih novina
  Radionica "Bankarska unija EU i njen uticaj na zemlje nečlanice"
  Kreditni rejting BiH
Uslovi korištenja