BiH i Europska unija

Pridruženje Europskoj uniji (Uniji) je strateški prioriotet Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u Uniji i sudjeluje u Procesu stabilizacije i pridruživanja koji od 1999. godine predstavlja politički okvir Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Proces stabilizacije i pridruživanja uključuje sljedeće instrumente za jačanje političkih, ekonomskih i institucionalnih odnosa između BiH i EU: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Europsko partnerstvo i instrumente financijsko-tehničke pomoći EU (IPA, TAIEX, Twinning).

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. lipnja 2015. godine i zamijenio Privremeni sporazum koji je bio na snazi od srpnja 2008. godine.

Ključni datum u povijesti odnosa Bosne i Hercegovine i Europske unijeje 15. veljače 2016. godine kada je Bosna i Hercegovina Vijeću Europe podnijela zahtjev za članstvo u Uniji, čime je potvrđena jasna europska perspektiva i opredjeljenost temeljnim vrijednostima Unije.

Europska unija je politička, ekonomska i monetarna unija za čije članstvo su postavljeni vrlo složeni i zahtjevni kriteriji. U ovoj fazi europskih integracija, zahtjevi EU koji se postavljaju pred BiH, kao potencijalnu članicu, temelje se na zaključcima Europskog vijeća donesenim na sastanku u Kopenhagenu 1993. godine:

  • Politički kriterij: Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava – poštivanje građanskih prava i zaštita nacionalnih manjina;
  • Ekonomski kriterij: Čvrsto uspostavljeni tržišni instrumenti i funkcioniranje tržišne ekonomije, kao i sposobnost odolijevanja konkurentskim pritiscima i sposobnost prilagodbe tržišnim mehanizmima EU;
  • Pravni kriterij: Spremnost preuzimanja obveza koje nameće članstvo, odnosno privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije. Godine 1995. je dogovoren dodatni uvjet, tzv. Madridski kriterij, koji se odnosi na administrativne uvjete i osposobljenost administrativnih struktura države za uspješnu primjenu pravne stečevine Europske unije: acquis communataire.

Priopćenja


Newsletter CBBiH