Odluka o rezervnim načinima obavljanja bruto poravnanja u realnom vremenu

Na osnovu člana 18. st. 1. i 3. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 1/97, 29/02, 8/03, 13/03 i 14/03) i tačke 1.3.3 Operativnih pravila za BPRV, broj: 01-766/04 od 19.11.2004. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi

O d l u k u

o
rezervnim načinima obavljanja bruto poravnanja u realnom vremenu

1. Odlukom o rezervnim načinima obavljanja bruto poravnanja u realnom vremenu (u daljem tekstu: Odluka i BPRV) propisuje se rezervni način obavljanja BPRV-a.

2. Poslovna banka, da bi učestvovala u BPRV-u, mora da obezbijedi rezervni način obavljanja BPRV u vanrednim okolnostima.

3. CBBiH preporučuje poslovnim bankama da obezbijede vlastitu rezervnu lokaciju za obavljanje BPRV-a u vanrednim okolnostima.

4. Ukoliko poslovna banka ne posjeduje vlastitu rezervnu lokaciju za obavljanje BPRV-a, obavezna je sklopiti ugovor sa najmanje jednom poslovnom bankom o međusobnim uslugama za obavljanje platnog prometa u vanrednim okolnostima.

5. Poslovna banka je obavezna dostaviti kopiju ugovora sklopljenog sa najmanje jednom poslovnom bankom na uvid CBBiH o međusobnim uslugama za obavljanje platnog prometa u vanrednim okolnostima.

6. Poslovna banka je obavezna, ovisno o rješenju, napraviti procedure za obavljanje BPRV-a na vlastitoj rezervnoj lokaciji ili kod poslovne banke sa kojom ima ugovor o međusobnim uslugama za obavljanje platnog prometa u vanrednim okolnostima.

7. Poslovna banka je obavezna dostaviti CBBiH primjerak procedura za obavljanje platnog prometa u vanrednim okolnostima.

8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.01.2005. godine.GUVERNER
Peter Nicholl

No. 01-763/04
Sarajevo, 19.11.2004.


Newsletter CBBiH