Kvartalni bilteni

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018. godini
(Q4/2017) (Q1/2018) (Q2/2018) (Q3/2018)
Bilten Kvartalno do 15.04.2018. do 31.07.2018. do 15.10.2018. do 31.12.2018.

 

 

Arhiva:

Kvartalni bilteni


Newsletter CBBiH