Kvartalni bilteni

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
(Q3/2022) (Q4/2022) (Q1/2023) (Q2/2023)
Bilten Kvartalno do 15.02.2023. do 30.04.2023. do 31.07.2023. do 30.10.2023.

 

 

Arhiva:

Kvartalni bilteniNewsletter CBBiH