Posjete CBBiH

Na molbu zainteresovanih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini, Centralna banka Bosne i Hercegovine može organizovati predavanja o temama iz djelokruga rada Centralne banke Bosne i Hercegovine kako bi učenici i studenti proširili svoja saznanja o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine i o aktuelnim privrednim i novčanim kretanjima u našoj zemlji.

Zainteresovani predstavnici obrazovnih ustanova iz Bosne i Hercegovine za predavanja mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću / Službi za protokol i prevođenje Centralne banke Bosne i Hercegovine na e-mail: ; .

O statusu zahtjeva zainteresovana obrazovna ustanova će biti obaviještena putem e-maila.Newsletter CBBiH