Publikacije

Mjesečni ekonomski pregled

Mjesečni ekonomski pregled je sažeta informacija o posljednim trendovima u domaćem i međunarodnom makroekonomskom okruženju i finansijskom sektoru u Bosne i Hercegovine, koja se od maja 2013. godine objavljuje na web-stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine (prije toga je bila interna informacija za menadžment Banke). Informacija sadrži grafičke prikaze s kratkim komentarima i statističke tabele. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog mjeseca. Mjesečni ekonomski pregled se objavljuje mjesečno (izuzev posljednjeg mjeseca u kvartalu, kada se objavljuje Bilten).

MEP januar – februar 2016. se objavljuje krajem aprila 2016. godine,

MEP april 2016. objavljuje se krajem juna 2016. godine,

MEP maj 2016. objavljuje se krajem jula 2016. godine.

Bilten

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Bilten za prvi kvartal 2016. se objavljuje krajem juna 2016. godine.

Godišnji izvještaj

Godišnji izvještaj je publikacija sadrži pregled makroekonomskih kretanja za cijelu godinu, Izvještaj o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine u toku godine i Finansijski izvještaj ovjeren od vanjskog revizora. Centralna banka Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, obavezna da Godišnji izvještaj za prethodnu godinu podnese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 31. marta 2016. godine. Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Godišnji izvještaj se objavljuje nakon razmatranja na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (maj 2016. godine).

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti je godišnja publikacija Centralne banke Bosne i Hercegovine koja sadrži ocjenu rizika koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja i trendova u finansijskom sistemu te procjenu otpornosti finansijskog sistema na identifikovane rizike, s posebnim akcentom na otpornost bankarskog sektora.

Objavljivanjem Izvještaja o finansijskoj stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine izvještava širu javnost o postojećim rizicima po finansijsku stabilnost, kao i rizicima s kojima bi se finansijski sistem mogao suočiti u narednim periodima. Izvještaj o finansijskoj stabilnosti se fokusira na događajima iz prethodne godine i na najvažnija dešavanja iz prve polovine tekuće godine. Izvještaj je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za prethodnu godinu se objavljuje krajem augusta 2016. godine.

 Specijalne teme istraživanja

Specijalne teme istraživanja se objavljuju u vidu povremene publikacije, koja predstavlja isključivo autorovo istraživanje teme s ciljem dalje nadogradnje i debate. Autor je zaposlenik Centralne banke Bosne i Hercegovine.


Newsletter CBBiH