Elektronsko međubankarsko tržište novca

Centralna banka Bosne i Hercegovine posjeduje softver za elektronsko međubankarsko tržište novca koji u sebi sadrži tri platforme za trgovinu u realnom vremenu između komercijalnih banaka, i to: (a) trgovinu depozitima u KM, (b) trgovinu deviznim sredstvima i (c) trgovinu gotovim novcem. Korištenje softvera po ova tri osnova između komercijalnih banaka odvija se po principu dobrovoljnosti, odnosno ukoliko banke ocijene da imaju potrebu za ovakvom vrstom poslovanja.

Također, ovaj softver se koristi i između Centralne banke Bosne i Hercegovine i komercijalnih banaka i to za poslove kupovine i prodaje KM, najave transporta gotovog novca i drugih poslova koje propiše Centralna banka.

Elektronsko međubankarsko tržište novca za poslove kupovine i prodaje KM, te najave transporta gotovog novca između komercijalnih banaka i Centralne banke Bosne i Hercegovine je zvanično počelo sa radom 5. januara 2009. Uvođenjem u funkciju softverske platforme za međubankarsko tržište novca, dotadašnji načini komunikacije između Centralne banke i komercijalnih banaka za najave kupovine i prodaje KM i za najave transporta gotovog novca (telefaks, kriptovanje) koriste se kao rezervni načini komunikacije.Newsletter CBBiH