Istraživačke studije

U cilju poticanja istraživanja i inovacija u Bosni i Hercegovini u području razvoja finansijskog sektora, Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje seriju istraživačkih studija. Cilj nam je djelovati kao medij za širenje kvalitetnih istraživanja u području razvoja finansijskog sektora, organizovanjem, jednom godišnje, niza seminara na kojima će se predstaviti odabrana istraživanja, kao i objavljivanjem studija na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine. Pozivaju se istraživači iz akademske zajednice i institucija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koje donose ekonomske politike da dostave prijedloge svojih radova.

Radovi se dostavljaju isključivo na engleskom jeziku, kako bi se promovisao međunarodni karakter inicijative. Objavljeni radovi su kraći naučni radovi zaposlenika banke i vanjskih saradnika. Njihova svrha je akademska rasprava koja bi mogla služiti zainteresovanim institucijama kao osnov pri formulisanju ekonomskih politika ili za dalju doradu i objavu.

Svi autori, čiji su radovi objavljeni u ovoj sekciji, dostavili su potpisanu izjavu kako su to originalno njihovi radovi te da nisu bili prethodno objavljivani. Autori radova su odgovorni za lektorisanje i redakturu, te Centralna banka Bosne i Hercegovine ne snosi nikakvu odgovornost za navedeno. Stavovi izneseni u objavljenim radovima su stavovi autora, te ne odražavaju stavove Centralne banke Bosne i Hercegovine. Svi radovi su na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine objavljeni uz odobrenje autora.

Arhiva:

Istraživački radoviNewsletter CBBiH