Izvještaji o finansijskoj stabilnosti

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti je godišnja publikacija Centralne banke Bosne i Hercegovine koja sadrži ocjenu rizika koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja i trendova u finansijskom sistemu te procjenu otpornosti finansijskog sistema na identifikovane rizike, s posebnim akcentom na otpornost bankarskog sektora.

Objavljivanjem Izvještaja o finansijskoj stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine izvještava širu javnost o postojećim rizicima po finansijsku stabilnost, kao i rizicima s kojima bi se finansijski sistem mogao suočiti u narednim periodima. Izvještaj o finansijskoj stabilnosti se fokusira na događajima iz prethodne godine i na najvažnija dešavanja iz prve polovine tekuće godine. Izvještaj je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za prethodnu godinu se objavljuje krajem augusta.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2023. godini
Izvještaj o finansijskoj stabilnosti Godišnje septembar, 2023.

Arhiva:

Izvještaji o finansijskoj stabilnostiNewsletter CBBiH