Извјештаји о финансијској стабилности

Извјештај о финансијској стабилности је годишња публикација Централне банке Босне и Херцеговине која садржи оцјену ризика који произилазе из макроекономског окружења и трендова у финансијском систему те процјену отпорности финансијског система на идентификоване ризике, с посебним акцентом на отпорност банкарског сектора.

Објављивањем Извјештаја о финансијској стабилности, Централна банка Босне и Херцеговине извјештава ширу јавност о постојећим ризицима по финансијску стабилност, као и ризицима с којима би се финансијски систем могао суочити у наредним периодима. Извјештај о финансијској стабилности се фокусира на догађајима из претходне године и на најважнија дешавања из прве половине текуће године. Извјештај је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Извјештај о финансијској стабилности за претходну годину се објављује крајем августа.

Календар објављивања публикација

Категорија података Периодичност Датуми објављивања у 2019 години
Извјештај о финансијској стабилности Годишње септембар,2019

Архива:

Извјештаји о финансијској стабилности


Newsletter CBBiH