Специјалне теме истраживања

Специјалне теме истраживања се објављују у виду повремене публикације, која представља искључиво ауторово истраживање теме с циљем даље надоградње и дебате. Аутор је запосленик Централне банке Босне и Херцеговине.

  

 

Архива:

Специјалне теме истраживања


Newsletter CBBiH