Kvartalni bilteni

Bilten je kvartalna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inostranstvu i finansijskog sektora zasnovanih na podacima monetarne i finansijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platnog bilansa Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog kvartala. Bilten je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2022. godini
(Q3/2021) (Q4/2021) (Q1/2022) (Q2/2022)
Bilten Kvartalno do  15.03.2022. do 30.04.2022. do 31.07.2022. do 15.10.2022.

 

 

Arhiva:

Kvartalni bilteniNewsletter CBBiH