Tromjesečni bilteni

Bilten je tromjesečna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inozemstvu i financijskog sektora utemeljenih na podacima monetarne i financijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platne bilance Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog tromjesečja. Bilten je dostupan u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. godini
(Q3/2018) (Q4/2018) (Q1/2019) (Q2/2019)
Bilten Tomjesečno do 15.03.2019. do 30.04.2019. do 31.07.2019. do 15.10.2019.

 

 

Arhiva:

Kvartalni bilteni


Newsletter CBBiH