Kovani novac KM

Novčana jedinica Bosne i Hercegovine je “konvertibilna marka” (KM).

Konvertibilna marka se dijeli na stotinu „feninga“ (F).

Prva serija kovanog novca KM u apoenima 10 F, 20 F i 50 F izdata je 9. decembra 1998. godine, u apoenima 1 KM i 2 KM 31. jula 2000. godine i u apoenima 5 F i 5 KM 5. januara 2006. godine.

U opticaju je kovani novac KM u sedam različitih apoena: 5 F, 10 F, 20 F, 50 F, 1 KM, 2 KM i 5 KM.

Svi apoeni kovanog novca se izdaju u jednoj verziji dizajna za cijelu Bosnu i Hercegovinu i predstavljaju zakonito sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini.

Centralna banka Bosne i Hercegovine kovanice domaće valute konvertibilne marke stavlja u i povlači iz opticaja pridržavajući se strogo pravila valutnog odbora utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan euro iznosi 1,955830 konvertibilnih maraka.

Kovanice u apoenima

5 KM 5 KM

Detalji o 5 KM:

Dvometalna kovanica sastoji se od dva prstena: unutrašnjeg prstena koji je izrađen od nikl-mesinga zlatne je boje i vanjskog prstena koji je izrađen od bakar-nikla i sive je boje. Ivice kovanice su nazupčene. U unutrašnjem prstenu je brojčana oznaka vrijednosti, a u vanjskom tekst Bosna i Hercegovina, latinicom i ćirilicom. Na poleđini kovanice, u unutrašnjem prstenu nalaze se golub mira i godina kovanja, a u vanjskom prstenu na poleđini je tekst Bosna i Hercegovina, latinicom i ćirilicom.

2 KM 2 KM

Detalji o 2 KM:

Dvometalna kovanica sastoji se od unutrašnjeg prstena koji je izrađen od bakar-nikla i sive je boje, a vanjski prsten je izrađen od nikl-mesinga i zlatne je boje. Ivice kovanice su kombinacija narezanih i glatkih površina. Prednjim dijelom kovanice dominira oznaka apoena. Na poleđini je golub mira u lijevom profilu i postavljen je tačno u centar. Na vrhu i dnu zlatnog prstena, na obje strane kovanice, nalaze se dva izbočena trougla sa vrhom prema sredini, kao oznaka apoena za slabovidne osobe.

2 KM 2 KM

Detalji o 1 KM:

Kovanica je izrađena od čelika presvučenog niklom. Ivice kovanice su kombinacija narezane i glatke površine. Na prednjoj strani kovanice dominira oznaka apoena. Na naličju kovanice, u centru, nalazi se državni grb. Na vrhu i na dnu, na obje stane kovanice, nalazi se izbočen trougao sa vrhom prema sredini, kao oznaka apoena za slabovidne osobe.

50 PF 50 PF

Kovanica izrađena od čelika presvučenog bakrom.

Lice: preko karte BiH iskovan iznos

Naličje: zastava BiH

Riječi "Bosna i Hercegovina" i "Fening" napisane su na ivici lica i naličja na latinici i na ćirilici. Datum proizvodnje je na naličju, na lijevoj strani od zastave BiH.

Ivice kovanice su nazubljene.

20 PF 20 PF

Kovanica izrađena od čelika presvučenog bakrom.

Lice: preko karte BiH iskovan iznos

Naličje: zastava BiH

Riječi "Bosna i Hercegovina" i "Fening" napisane su na ivici lica i naličja na latinici i na ćirilici. Datum proizvodnje je na naličju, na lijevoj strani od zastave BiH.

Ivice kovanice su nazubljene.

10 PF 10 PF

Kovanica izrađena od čelika presvučenog bakrom.

Lice: preko karte BiH iskovan iznos

Naličje: zastava BiH

Riječi "Bosna i Hercegovina" i "Fening" napisane su na ivici lica i naličja na latinici i na ćirilici. Datum proizvodnje je na naličju, na lijevoj strani od zastave BiH.

Ivice kovanice su glatke površine.

5 PF 5 PF

Kovanica je izrađena od čelika presvučenog niklom.

Lice: preko karte BiH iskovan iznos

Naličje: zastava BiH

Riječi "Bosna i Hercegovina" i "Fening" napisane su na ivici lica i naličja na latinici i na ćirilici. Datum proizvodnje je na naličju, na lijevoj strani od zastave BiH.

Ivice kovanice su nazubljene.Newsletter CBBiH