Kliring međunarodnih plaćanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine i Narodna banka Srbije, izražavajući obostrani interes i volju da uspostave sistem koji će omogućiti efikasniji, brži i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica s teritorije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, sporazumjele su se da zaključe Sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. Isti Sporazum je potpisan i između Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralne banke Crne Gore.

Kliring međunarodnih plaćanja obavlja se za banke sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine s kojima Centralna banka Bosne i Hercegovine ima zaključen ugovor za obavljanje kliringa međunarodnog plaćanja, za banke sa teritorije Republike Srbije sa čijom centralnom bankom Centralna banka Bosne i Hercegovine ima zaključen sporazum o neto obračunu međunarodnih plaćanja, kao i za banke sa teritorije Republike Crne Gore sa čijom centralnom bankom Centralna banka Bosne i Hercegovine ima zaključen sporazum o neto obračunu međunarodnih plaćanja.

Kliring obavlja centralna banka koja je operater kliringa na osnovu ovlašćenja iz Sporazuma, i to kao multilateralni neto obračun, dok se neto pozicije komercijalnih banaka iz kliringa poravnavaju na računima rezervi banaka kod centralne banke. Operater kliringa je Narodna banka Srbije.

Pod neto pozicijom banke u određenom trenutku podrazumijeva se razlika između primljenih i izvršenih plaćanja za tu banku od početka klirinškog ciklusa do tog trenutka. Centralna banka Bosne i Hercegovine obavještava operatera kliringa o iznosima limita neto pozicija za banke iz svoje države, za čije izvršenje ona garantuje u skladu sa Sporazumom. Negativna neto pozicija banke nijednog trenutka ne smije biti veća od odobrenog limita.

Poslije isteka vremena predviđenog za prijem poruka utvrđenog Dnevnim terminskim planom, operater kliringa obavještava centralne banke o zbirnim neto stanjima iz kliringa i o neto stanjima banaka iz njihove države, nakon čega centralne banke, u skladu sa odredbama Sporazuma, operatera kliringa obavještavaju o svojoj saglasnosti da se te neto pozicije izvrše.

Plaćanje zbirnih neto pozicija između centralnih banaka obavlja se preko računa kod prvoklasne međunarodne banke, u skladu sa odredbama Sporazuma. Sporazumne strane su saglasne da se plaćanje između njih po osnovu zbirnih neto pozicija obavlja preko računa Deutsche Bank AG, F/M.Newsletter CBBiH