Kliring međunarodnih plaćanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine i Narodna banka Srbije, izražavajući obostrani interes i volju da uspostave sustav koji će omogućiti učinkovitiji, brži i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih osoba s teritorija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, sporazumjele su se da zaključe Sporazum o kliringu međunarodnih plaćanja. Isti Sporazum je potpisan i između Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralne banke Crne Gore ali se do danas nijedna komercijalna banka iz Crne Gore nije uključila u ovaj proces.

Kliring međunarodnih plaćanja obavlja se za banke sa sjedištem na teritoriju Bosne i Hercegovine s kojima Centralna banka Bosne i Hercegovine ima zaključen ugovor za obavljanje kliringa međunarodnog plaćanja i za banke sa teritorija Republike Srbije sa čijom središnjom bankom Centralna banka Bosne i Hercegovine ima zaključen sporazum o neto obračunu međunarodnih plaćanja.

Kliring obavlja središnja banka koja je operater kliringa na osnovi ovlaštenja iz Sporazuma, i to kao multilateralni neto obračun, dok se neto pozicije komercijalnih banaka iz kliringa poravnavaju na računima rezervi banaka kod središnje banke. Operater kliringa je Narodna banka Srbije.

Pod neto pozicijom banke u određenom trenutku podrazumijeva se razlika između primljenih i izvršenih plaćanja za tu banku od početka klirinškog ciklusa do tog trenutka. Centralna banka Bosne i Hercegovine obavještava operatera kliringa o iznosima limita neto pozicija za banke iz svoje države, za čije izvršenje ona garantira sukladno Sporazumu. Negativna neto pozicija banke nijednog trenutka ne smije biti veća od odobrenog limita.

Poslije isteka vremena predviđenog za prijem poruka utvrđenog Dnevnim terminskim planom, operater kliringa obavještava središnje banke o zbrojnim neto stanjima iz kliringa i o neto stanjima banaka iz njihove države, nakon čega središnje banke, sukladno odredbama Sporazuma, operatera kliringa obavještavaju o svojoj suglasnosti da se te neto pozicije izvrše.

Plaćanje zbrojnih neto pozicija između središnjih banaka obavlja se preko računa kod prvoklasne međunarodne banke, sukladno odredbama Sporazuma. Sporazumne strane su suglasne da se plaćanje između njih po osnovi zbrojnih neto pozicija obavlja preko računa Deutsche Bank AG, F/M.


Newsletter CBBiH