Mjesečni izvještaj o finansijskoj poziciji - Serija podataka (1997-2018)

Centralna banka Bosne i Hercegovine - Odjeljenje za računovodstvo i finansije

Bilans stanja CBBiH i Neto strana aktivaIznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.18 31.08.18 30.09.18 31.10.18 30.11.18 31.12.18
1 Strana aktiva 11.193.370 11.422.744 11.561.719 11.478.989 11.562.783 11.623.218
1.1 Strana valuta u gotovini 245.906 249.177 249.139 248.556 248.734 274.099
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.492.140 2.560.840 2.625.545 2.647.250 2.692.622 2.911.448
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 8.252.874 8.416.205 8.492.787 8.375.810 8.416.428 8.225.439
1.4 Monetarno zlato 196.481 194.365 192.756 201.562 202.758 209.996
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.969 2.157 1.492 5.811 2.241 2.236
2 Ostala aktiva 84.263 84.477 84.294 83.909 83.598 84.386
UKUPNO AKTIVA (1+2) 11.277.633 11.507.221 11.646.013 11.562.898 11.646.381 11.707.604
PASIVA 31.07.18 31.08.18 30.09.18 31.10.18 30.11.18 31.12.18
3 Monetarna pasiva 10.585.662 10.822.090 10.992.338 10.880.708 10.943.120 10.983.271
3.1 Gotov novac u opticaju 4.621.432 4.717.640 4.717.246 4.692.950 4.670.303 4.750.614
3.2 Depoziti banaka 5.191.588 5.339.030 5.437.769 5.348.487 5.432.502 5.523.290
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 772.642 765.420 837.323 839.271 840.315 709.367
4 Obaveze prema nerezidentima 1.837 2.431 1.990 2.928 2.320 1.812
5 Ostala pasiva 3.035 2.505 2.440 2.570 2.477 2.674
6 Kapital i rezerve 687.099 680.195 649.245 676.692 698.464 719.847
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 11.277.633 11.507.221 11.646.013 11.562.898 11.646.381 11.707.604
Neto strana aktiva (1-3-4) 605.871 598.223 567.391 595.353 617.343 638.135
Iznosi u tisućama KM
AKTIVA 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18
1 Strana aktiva 10.696.610 10.629.515 10.884.702 10.980.582 10.978.860 11.099.628
1.1 Strana valuta u gotovini 245.157 245.605 245.504 245.479 245.731 245.978
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.571.650 2.493.075 2.513.142 2.475.309 2.392.845 2.471.050
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 7.671.348 7.686.179 7.922.217 8.049.645 8.129.809 8.179.345
1.4 Monetarno zlato 203.286 202.906 202.093 204.435 208.466 201.252
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.169 1.750 1.746 5.714 2.009 2.003
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 85.918 85.360 86.241 85.022 85.033 85.362
UKUPNO AKTIVA (1+2) 10.782.528 10.714.875 10.970.943 11.065.604 11.063.893 11.184.990
PASIVA 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18
3 Monetarna pasiva 10.117.309 10.037.176 10.252.404 10.366.320 10.369.915 10.466.435
3.1 Gotov novac u opticaju 4.282.940 4.302.884 4.342.748 4.407.699 4.452.112 4.515.374
3.2 Depoziti banaka 5.191.365 5.100.685 5.205.291 5.168.741 5.077.449 5.024.347
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 643.004 633.607 704.365 789.880 840.354 926.714
4 Obaveze prema nerezidentima 2.541 3.330 3.228 2.619 2.142 2.002
5 Ostala pasiva 10.470 10.791 10.896 3.143 2.957 3.044
6 Kapital i rezerve 652.208 663.578 704.415 693.522 688.879 713.509
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 10.782.528 10.714.875 10.970.943 11.065.604 11.063.893 11.184.990
Neto strana aktiva (1-3-4) 576.760 589.009 629.070 611.643 606.803 631.191
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.17 31.08.17 30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17
1 Strana aktiva 9.580.452 10.174.984 10.200.151 10.385.021 10.330.858 10.556.624
1.1 Strana valuta u gotovini 216.078 218.439 218.860 218.767 218.964 236.402
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.369.374 2.610.462 2.568.872 2.610.074 2.563.359 2.698.650
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 6.789.379 7.135.565 7.207.651 7.349.280 7.344.685 7.416.133
1.4 Monetarno zlato 203.151 208.244 203.425 205.546 202.311 203.908
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.470 2.274 1.343 1.354 1.539 1.531
2 Ostala aktiva 84.581 84.485 85.663 86.009 86.328 86.006
UKUPNO AKTIVA (1+2) 9.665.033 10.259.469 10.285.814 10.471.030 10.417.186 10.642.630
PASIVA 31.07.17 31.08.17 30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17
3 Monetarna pasiva 9.010.457 9.576.856 9.620.373 9.783.569 9.731.838 9.977.133
3.1 Gotov novac u opticaju 4.272.372 4.332.918 4.333.974 4.304.232 4.261.942 4.319.360
3.2 Depoziti banaka 4.086.281 4.567.423 4.543.625 4.753.872 4.786.013 5.033.065
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 651.804 676.515 742.774 725.465 683.883 624.708
4 Obaveze prema nerezidentima 2.708 2.348 2.092 2.752 2.358 1.649
5 Ostala pasiva 4.588 4.640 4.052 4.129 4.188 11.211
6 Kapital i rezerve 647.280 675.625 659.297 680.580 678.802 652.637
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 9.665.033 10.259.469 10.285.814 10.471.030 10.417.186 10.642.630
Neto strana aktiva (1-3-4) 567.287 595.780 577.686 598.700 596.662 577.842
Iznosi u tisućama KM
AKTIVA 31.01.17 28.02.17 31.03.17 30.04.17 31.05.17 30.06.17
1 Strana aktiva 9.412.207 9.367.794 9.241.158 9.419.043 9.409.375 9.465.664
1.1 Strana valuta u gotovini 208.271 212.605 212.633 212.684 212.881 215.344
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.718.927 2.629.215 2.590.137 2.760.312 2.595.218 2.497.890.
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 6.265.116 6.301.964 6.217.468 6.222.075 6.385.640 6.545.728
1.4 Monetarno zlato 213.815 221.424 218.350 217.762 213.100 204.195
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.078 2.586 2.570 6.210 2.536 2.507
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 77.581 77.682 82.217 81.818 85.313 85.414
UKUPNO AKTIVA (1+2) 9.489.788 9.445.476 9.323.375 9.500.861 9.494.688 9.551.078
PASIVA 31.01.17 28.02.17 31.03.17 30.04.17 31.05.17 30.06.17
3 Monetarna pasiva 8.833.006 8.759.304 8.651.398 8.824.005 8.810.165 8.900.428
3.1 Gotov novac u opticaju 4.054.698 4.050.554 4.074.386 4.138.674 4.134.196 4.180.154
3.2 Depoziti banaka 4.179.694 4.109.215 3.968.457 4.053.960 4.019.559 4.077.406
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 598.614 599.535 608.555 631.371 656.410 642.868
4 Obaveze prema nerezidentima 2.938 2.484 1.990 2.366 1.914 1.737
5 Ostala pasiva 11.776 11.175 14.950 6.342 9.290 4.613
6 Kapital i rezerve 642.068 672.513 655.037 668.148 673.319 644.300
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 9.489.788 9.445.476 9.323.375 9.500.861 9.494.688 9.551.078
Neto strana aktiva (1-3-4) 576.263 606.006 587.770 592.672 597.296 563.499
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16
1 Strana aktiva 8.941.916 9.139.831 9.445.311 9.346.215 9.420.327 9.531.144
1.1 Strana valuta u gotovini 135.405 151.017 156.671 163.261 171.925 194.846
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.633.048 2.834.526 2.943.183 2.880.713 2.855.973 2.970.397
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.938.663 5.930.327 6.122.568 6.079.936 6.181.599 6.158.157
1.4 Monetarno zlato 228.189 219.981 220.171 219.577 208.194 205.102
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.611 3.980 2.718 2.728 2.636 2.642
2 Ostala aktiva 75.514 75.499 75.212 75.306 75.531 77.914
UKUPNO AKTIVA (1+2) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.858 9.609.058
PASIVA 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16
3 Monetarna pasiva 8.283.283 8.395.532 8.797.467 8.722.161 8.824.673 8.926.339
3.1 Gotov novac u opticaju 3.773.286 3.907.863 3.985.449 4.004.159 3.980.197 4.066.804
3.2 Depoziti banaka 3.921.779 4.032.178 4.160.124 4.092.335 4.245.336 4.269.143
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 588.218 555.491 651.894 625.667 599.140 590.392
4 Obaveze prema nerezidentima 2.803 2.418 1.812 2.944 2.815 2.158
5 Ostala pasiva 3.923 3.962 2.610 4.053 2.865 13.129
6 Kapital i rezerve 727.421 713.418 718.634 692.363 665.505 667.432
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.859 9.609.058
Neto strana aktiva (1-3-4) 655.830 641.881 646.032 621.110 592.839 602.647
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
1 Strana aktiva 8.637.728 8.574.481 8.593.326 8.706.124 8.636.251 8.772.700
1.1 Strana valuta u gotovini 100.488 100.116 106.084 111.277 123.791 129.104
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 937.362 656.046 1.183.986 1.966.547 2.271.302 2.357.469
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 7.403.958 7.603.225 7.095.152 6.411.496 6.035.189 6.058.410
1.4 Monetarno zlato 192.168 211.159 204.266 212.962 204.749 223.784
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.752 3.935 3.838 3.842 1.220 3.933
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 75.871 76.100 76.414 75.467 76.070 76.642
UKUPNO AKTIVA (1+2) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342
PASIVA 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
3 Monetarna pasiva 8.046.242 7.950.816 7.974.247 8.108.811 8.034.615 8.125.654
3.1 Gotov novac u opticaju 3.449.134 3.484.317 3.503.212 3.543.618 3.597.080 3.622.173
3.2 Depoziti banaka 4.116.862 3.987.593 3.942.152 4.002.871 3.922.609 3.949.387
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 480.246 478.906 528.883 562.322 514.926 554.094
4 Obaveze prema nerezidentima 1.294 1.135 1.985 1.601 1.149 1.228
5 Ostala pasiva 22.988 23.204 23.299 4.612 4.316 4.011
6 Kapital i rezerve 643.075 675.426 670.209 666.567 672.241 718.449
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342
Neto strana aktiva (1-3-4) 590.192 622.530 617.094 595.712 600.487 645.818
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15
1 Strana aktiva 8.208.906 8.402.907 8.276.014 8.482.787 8.628.100 8.606.311
1.1 Strana valuta u gotovini 71.224 83.737 94.515 101.838 106.931 128.520
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.063.523 1.041.476 627.983 932.312 662.630 1.003.635
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 6.879.886 7.085.129 7.363.135 7.247.397 7.665.861 7.288.063
1.4 Monetarno zlato 187.742 188.976 186.788 194.628 188.828 182.315
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.531 3.589 3.593 6.612 3.850 3.778
2 Ostala aktiva 77.644 77.423 77.083 77.112 76.784 76.596
UKUPNO AKTIVA (1+2) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907
PASIVA 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15
3 Monetarna pasiva 7.679.993 7.888.942 7.742.544 7.923.725 8.059.575 8.064.599
3.1 Gotov novac u opticaju 3.455.319 3.498.328 3.496.357 3.449.311 3.434.476 3.499.468
3.2 Depoziti banaka 3.740.375 3.915.757 3.737.832 3.998.404 4.129.051 4.063.537
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 484.299 474.857 508.355 476.010 496.048 501.594
4 Obaveze prema nerezidentima 2.133 2.112 1.791 2.250 1.822 1.327
5 Ostala pasiva 3.922 3.982 4.106 4.037 4.118 23.252
6 Kapital i rezerve 600.502 585.294 604.656 629.887 639.369 593.729
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907
Neto strana aktiva (1-3-4) 526.780 511.853 531.679 556.812 566.703 540.385
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15
1 Strana aktiva 7.795.081 7.843.097 7.796.815 7.937.531 8.051.139 7.912.339
1.1 Strana valuta u gotovini 83.784 89.274 97.164 110.333 119.898 61.722
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.987.766 1.903.813 1.201.824 1.365.784 1.397.132 1.112.664
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.505.039 5.638.192 6.283.508 6.250.105 6.323.966 6.533.219
1.4 Monetarno zlato 213.054 202.552 204.830 202.035 203.634 197.693
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.438 9.266 9.489 9.274 6.509 6.455
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 586
2 Ostala aktiva 79.016 79.613 79.367 78.907 78.408 78.135
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474
PASIVA 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15
3 Monetarna pasiva 7.207.149 7.261.917 7.209.361 7.390.641 7.509.679 7.404.608
3.1 Gotov novac u opticaju 3.200.762 3.217.852 3.228.121 3.270.734 3.274.818 3.310.811
3.2 Depoziti banaka 3.634.534 3.598.718 3.572.572 3.694.635 3.793.218 3.642.445
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 371.853 445.347 408.668 425.272 441.643 451.352
4 Obaveze prema nerezidentima 1.122 1.910 1.583 1.296 1.428 1.201
5 Ostala pasiva 25.206 25.292 25.318 2.621 3.971 3.952
6 Kapital i rezerve 640.620 633.591 639.920 621.880 614.469 580.713
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474
Neto strana aktiva (1-3-4) 586.810 579.270 585.871 545.594 540.032 506.530
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14
1 Strana aktiva 7.486.480 7.693.532 7.736.739 7.643.650 7.709.329 7.825.593
1.1 Strana valuta u gotovini 75.589 95.338 40.456 51.936 61.609 71.811
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.082.751 2.620.916 2.530.496 2.275.412 2.101.350 2.181.732
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.142.151 4.790.241 4.983.571 5.133.191 5.365.715 5.384.097
1.4 Monetarno zlato 179.632 183.242 178.689 174.960 175.537 182.750
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.357 3.795 3.527 8.151 5.118 5.203
2 Ostala aktiva 81.072 81.378 80.552 80.104 79.887 79.520
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113
PASIVA 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14
3 Monetarna pasiva 6.990.190 7.181.314 7.223.553 7.130.910 7.186.639 7.293.093
3.1 Gotov novac u opticaju 3.113.377 3.158.143 3.158.161 3.151.323 3.132.633 3.210.508
3.2 Depoziti banaka 3.729.756 3.878.228 3.915.272 3.803.520 3.768.943 3.751.149
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 147.057 144.943 150.120 176.067 285.063 331.436
4 Obaveze prema nerezidentima 1.136 1.071 1.694 1.239 1.543 1.088
5 Ostala pasiva 3.008 3.063 3.048 2.476 2.551 25.890
6 Kapital i rezerve 573.218 589.462 588.996 589.129 598.483 585.042
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113
Neto strana aktiva (1-3-4) 495.154 511.147 511.492 511.501 521.147 531.412
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14
1 Strana aktiva 7.023.196 6.946.786 6.953.766 7.078.313 7.087.169 7.143.834
1.1 Strana valuta u gotovini 119.702 57.578 72.635 93.115 111.679 59.419
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.469.417 1.976.466 1.504.348 1.532.873 1.418.143 1.438.947
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.165.921 4.727.879 5.199.034 5.271.767 5.381.997 5.459.302
1.4 Monetarno zlato 171.962 182.286 175.170 175.360 172.580 182.961
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 96.194 2.577 2.579 5.198 2.770 2.701
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 504
2 Ostala aktiva 80.020 81.564 81.893 81.504 81.286 80.976
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810
PASIVA 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14
3 Monetarna pasiva 6.568.848 6.483.642 6.489.003 6.624.702 6.619.421 6.652.068
3.1 Gotov novac u opticaju 2.854.534 2.916.898 2.929.242 2.984.526 2.990.009 3.006.376
3.2 Depoziti banaka 3.404.030 3.404.895 3.365.557 3.449.716 3.434.183 3.404.571
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 310.284 161.849 194.204 190.460 195.229 241.121
4 Obaveze prema nerezidentima 1.043 2.045 1.635 1.202 2.013 1.126
5 Ostala pasiva 21.408 21.191 22.023 3.753 4.315 4.309
6 Kapital i rezerve 511.917 521.472 522.998 530.160 542.706 567.307
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810
Neto strana aktiva (1-3-4) 453.305 461.099 463.128 452.409 465.735 490.640
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13
1 Strana aktiva 6.583.767 6.822.965 6.898.752 6.874.965 6.883.846 7.068.339
1.1 Strana valuta u gotovini 93.155 67.004 92.500 72.895 39.849 91.609
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.748.295 1.958.661 1.725.337 1.982.919 2.044.345 2.217.598
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.549.956 4.596.336 4.894.491 4.633.377 4.624.188 4.592.260
1.4 Monetarno zlato 186.924 198.001 184.048 180.619 172.708 164.144
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.437 2.963 2.376 5.155 2.756 2.728
2 Ostala aktiva 78.349 79.120 78.624 78.545 78.484 79.922
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261
PASIVA 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13
3 Monetarna pasiva 6.151.011 6.400.608 6.471.121 6.429.884 6.441.957 6.659.199
3.1 Gotov novac u opticaju 2.839.693 2.888.123 2.870.664 2.862.201 2.855.671 2.909.858
3.2 Depoziti banaka 3.138.554 3.352.489 3.388.605 3.372.787 3.376.373 3.475.258
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 172.764 159.996 211.852 194.896 209.913 274.083
4 Obaveze prema nerezidentima 2.035 1.553 1.178 1.601 1.385 1.029
5 Ostala pasiva 1.542 1.958 1.648 1.783 1.932 21.688
6 Kapital i rezerve 507.528 497.966 503.429 520.242 517.056 466.345
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261
Neto strana aktiva (1-3-4) 430.721 420.804 426.453 443.480 440.504 408.111
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13
1 Strana aktiva 6.328.680 6.377.139 6.330.566 6.378.098 6.396.908 6.462.473
1.1 Strana valuta u gotovini 38.845 56.422 74.935 99.366 86.229 49.994
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.707.381 1.772.817 2.253.572 2.313.662 1.773.732 1.735.759
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.347.448 4.319.352 3.765.718 3.748.184 4.332.334 4.420.415
1.4 Monetarno zlato 230.590 226.476 234.240 211.428 201.105 177.014
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 4.416 2.072 2.101 5.458 3.508 79.291
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 78.811 78.730 79.117 79.496 79.246 78.425
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898
PASIVA 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13
3 Monetarna pasiva 5.850.427 5.876.086 5.811.786 5.885.636 5.937.768 6.061.507
3.1 Gotov novac u opticaju 2.658.732 2.675.800 2.695.998 2.752.701 2.728.340 2.765.801
3.2 Depoziti banaka 3.053.123 3.062.268 2.932.964 2.953.335 3.016.768 2.982.460
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 138.572 138.018 182.824 179.600 192.660 313.246
4 Obaveze prema nerezidentima 1.133 1.402 1.215 1.737 1.245 1.043
5 Ostala pasiva 22.039 22.031 22.513 2.338 1.719 1.590
6 Kapital i rezerve 533.892 556.350 574.169 567.883 535.422 476.758
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898
Neto strana aktiva (1-3-4) 477.120 499.651 517.565 490.725 457.895 399.923
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12
1 Strana aktiva 5.891.082 6.226.761 6.290.602 6.285.208 6.218.022 6.508.569
1.1 Strana valuta u gotovini 69.879 45.604 29.987 33.889 81.252 133.195
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.657.354 2.588.808 2.433.451 2.458.279 2.133.236 2.334.514
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.996.110 3.423.220 3.652.434 3.623.643 3.837.384 3.877.356
1.4 Monetarno zlato 164.903 168.694 171.418 166.104 165.151 158.979
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.836 435 3.312 3.293 999 4.525
2 Ostala aktiva 77.991 77.539 77.433 77.141 77.697 78.176
UKUPNO AKTIVA (1+2) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745
PASIVA 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12
3 Monetarna pasiva 5.381.735 5.717.594 5.776.595 5.774.900 5.696.225 5.987.004
3.1 Gotov novac u opticaju 2.745.170 2.744.692 2.733.227 2.735.614 2.690.232 2.747.512
3.2 Depoziti banaka 2.506.165 2.865.244 2.859.070 2.866.327 2.837.227 3.040.616
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 130.400 107.658 184.298 172.959 168.766 198.876
4 Obaveze prema nerezidentima 1.635 1.328 1.116 1.746 1.436 1.156
5 Ostala pasiva 1.863 1.464 1.465 1.507 1.816 22.839
6 Kapital i rezerve 583.840 583.914 588.859 584.196 596.242 575.746
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745
Neto strana aktiva (1-3-4) 507.712 507.839 512.891 508.562 520.361 520.409
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12
1 Strana aktiva 6.299.079 6.125.076 6.113.827 5.931.955 5.728.706 5.886.828
1.1 Strana valuta u gotovini 45.639 80.570 71.511 87.536 94.692 95.056
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.392.578 3.511.254 3.403.734 3.204.741 2.993.993 2.957.611
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.857.222 2.367.134 2.481.022 2.479.418 2.482.657 2.674.769
1.4 Monetarno zlato 0 164.897 156.353 157.437 156.864 158.897
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.640 1.221 1.207 2.823 500 495
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 70.345 72.015 70.578 76.009 75.945 78.112
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940
PASIVA 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12
3 Monetarna pasiva 5.779.312 5.608.780 5.599.865 5.444.132 5.236.406 5.394.729
3.1 Gotov novac u opticaju 2.620.417 2.648.133 2.633.408 2.679.131 2.650.978 2.651.278
3.2 Depoziti banaka 3.017.613 2.824.270 2.799.408 2.622.825 2.439.796 2.595.733
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 141.282 136.377 167.049 142.176 145.632 147.718
4 Obaveze prema nerezidentima 1.053 1.054 1.039 1.345 1.453 1.261
5 Ostala pasiva 28.779 28.619 29.023 6.576 6.770 9.396
6 Kapital i rezerve 560.280 558.638 554.478 555.911 560.022 559.554
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940
Neto strana aktiva (1-3-4) 518.714 515.242 512.923 486.478 490.847 490.838
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11
1 Strana aktiva 6.140.749 6.265.365 6.243.462 6.205.976 6.232.128 6.423.555
1.1 Strana valuta u gotovini 123.323 143.231 105.645 42.620 55.627 93.608
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.678.131 4.148.293 4.201.319 4.346.484 4.346.217 4.385.587
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.192.756 1.814.981 1.786.854 1.661.479 1.665.399 1.791.961
1.4 Monetarno zlato 142.741 158.470 149.238 151.450 163.797 151.283
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.798 390 406 3.943 1.088 1.116
2 Ostala aktiva 67.394 68.907 68.897 68.860 69.238 69.692
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247
PASIVA 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11
3 Monetarna pasiva 5.661.614 5.761.182 5.744.131 5.704.095 5.713.565 5.915.132
3.1 Gotov novac u opticaju 2.592.813 2.625.833 2.561.268 2.553.274 2.546.716 2.645.056
3.2 Depoziti banaka 2.974.752 3.018.563 3.053.319 3.030.762 3.076.047 3.192.762
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 94.049 116.786 129.544 120.059 90.802 77.314
4 Obaveze prema nerezidentima 1.013 1.539 1.036 1.017 1.036 1.062
5 Ostala pasiva 1.302 1.121 1.446 1.349 1.739 29.421
6 Kapital i rezerve 544.214 570.430 565.746 568.375 585.026 547.632
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247
Neto strana aktiva (1-3-4) 478.122 502.644 498.295 500.864 517.527 507.361
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11
1 Strana aktiva 6.350.908 6.282.332 6.143.665 6.129.333 6.086.037 6.091.716
1.1 Strana valuta u gotovini 65.170 61.167 43.330 119.320 76.607 96.014
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.084.404 3.087.768 2.983.791 2.971.540 3.086.195 3.243.779
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 3.137.386 3.068.981 3.052.796 2.969.625 2.788.700 2.621.066
1.4 Monetarno zlato 60.798 64.183 63.519 65.855 134.483 130.128
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.150 233 229 2.993 52 52
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 677
2 Ostala aktiva 68.711 68.783 68.431 67.979 67.834 67.574
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290
PASIVA 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11
3 Monetarna pasiva 5.882.827 5.810.826 5.677.484 5.680.010 5.625.502 5.634.660
3.1 Gotov novac u opticaju 2.459.402 2.465.898 2.468.577 2.524.930 2.505.841 2.507.764
3.2 Depoziti banaka 3.333.415 3.254.116 3.099.911 3.038.233 3.027.230 3.034.771
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 90.010 90.812 108.996 116.847 92.431 92.125
4 Obaveze prema nerezidentima 1.045 1.030 1.012 990 1.379 1.004
5 Ostala pasiva 21.547 21.500 21.709 1.630 1.408 1.298
6 Kapital i rezerve 514.200 517.759 511.891 514.682 525.582 522.328
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290
Neto strana aktiva (1-3-4) 467.036 470.476 465.169 448.333 459.156 456.052
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10
1 Strana aktiva 6.098.630 6.374.943 6.257.797 6.416.100 6.452.759 6.457.692
1.1 Strana valuta u gotovini 69.404 116.126 63.383 117.889 77.187 102.247
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.388.575 2.655.356 2.614.151 2.606.822 2.977.867 3.003.450
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 3.562.883 3.541.843 3.519.873 3.627.375 3.331.766 3.285.072
1.4 Monetarno zlato 75.076 61.387 60.168 61.383 65.912 66.896
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.692 231 222 2.631 27 27
2 Ostala aktiva 63.391 63.715 63.561 65.555 66.381 68.950
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642
PASIVA 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10
3 Monetarna pasiva 5.619.130 5.882.435 5.774.981 5.938.947 5.963.992 5.969.551
3.1 Gotov novac u opticaju 2.348.098 2.367.755 2.407.373 2.426.977 2.442.158 2.497.501
3.2 Depoziti banaka 3.179.883 3.426.747 3.273.289 3.416.889 3.448.066 3.393.541
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 91.149 87.933 94.319 95.081 73.768 78.509
4 Obaveze prema nerezidentima 1.002 1.024 1.033 1.027 2.419 1.351
5 Ostala pasiva 1.227 1.283 1.194 1.591 2.163 21.809
6 Kapital i rezerve 540.662 553.916 544.150 540.090 550.566 533.931
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642
Neto strana aktiva (1-3-4) 478.498 491.484 481.783 476.126 486.348 486.790
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10
1 Strana aktiva 6.034.670 6.039.329 6.193.455 6.150.313 6.114.935 5.953.398
1.1 Strana valuta u gotovini 105.658 85.724 72.598 103.934 75.456 103.126
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.044.430 3.083.680 2.944.152 2.457.465 2.432.704 2.211.076
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.814.589 2.797.313 3.104.801 3.511.727 3.523.594 3.551.323
1.4 Monetarno zlato 64.139 68.151 68.393 73.651 81.343 84.325
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.854 4.461 3.511 3.536 1.838 1.861
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 1.687
2 Ostala aktiva 56.891 56.640 59.964 59.861 60.167 63.342
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740
PASIVA 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10
3 Monetarna pasiva 5.523.456 5.517.031 5.666.898 5.670.605 5.617.931 5.459.857
3.1 Gotov novac u optjecaju 2.275.490 2.269.642 2.254.949 2.269.496 2.278.011 2.286.481
3.2 Depoziti banaka 3.162.305 3.176.222 3.319.061 3.289.151 3.250.465 3.082.277
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 85.661 71.167 92.888 111.958 89.455 91.099
4 Obaveze prema nerezidentima 883 896 894 900 1.024 1.243
5 Ostala pasiva 58.961 58.870 59.811 1.282 1.381 1.141
6 Kapital i rezerve 508.261 519.172 525.816 537.387 554.766 554.499
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740
Neto strana aktiva (1-3-4) 510.331 521.402 525.663 478.808 495.980 492.298
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09
1 Strana aktiva 6.166.617 6.546.726 6.434.475 6.231.659 6.089.431 6.212.075
1.1 Strana valuta u gotovini 100.926 136.044 105.872 129.316 119.276 107.449
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.473.148 4.080.394 3.826.378 3.175.421 3.111.722 3.300.197
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.535.330 2.005.850 2.412.399 2.861.397 2.787.341 2.735.383
1.4 Monetarno zlato 56.236 54.782 57.335 58.473 65.456 63.322
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 977 269.656 32.491 7.052 5.636 5.724
2 Ostala aktiva 55.805 55.060 54.720 54.463 54.053 56.285
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360
PASIVA 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09
3 Monetarna pasiva 5.669.812 6.048.310 5.933.336 5.730.308 5.578.003 5.705.523
3.1 Gotov novac u opticaju 2.314.096 2.288.097 2.270.916 2.236.054 2.253.314 2.267.734
3.2 Depoziti banaka 3.283.235 3.387.697 3.244.707 3.059.317 2.898.983 3.375.146
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 72.481 372.516 417.713 434.937 425.706 62.643
4 Obaveze prema nerezidentima 948 946 858 852 856 863
5 Ostala pasiva 2.175 2.063 3.044 2.090 1.817 59.521
6 Kapital i rezerve 549.487 550.467 551.957 552.872 562.808 502.453
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360
Neto strana aktiva (1-3-4) 495.857 497.470 500.281 500.499 510.572 505.689
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09
1 Strana aktiva 6.149.379 6.066.155 6.054.783 5.926.045 5.727.965 5.687.015
1.1 Strana valuta u gotovini 154.792 157.605 197.245 148.541 147.128 152.324
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.928.122 4.610.021 4.573.766 4.281.059 4.098.245 4.319.245
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.066.056 1.298.241 1.225.907 1.440.875 1.424.853 1.160.053
1.4 Monetarno zlato 0 0 57.584 55.291 57.522 54.572
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 409 288 281 279 217 217
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 604
2 Ostala aktiva 54.847 56.321 56.147 55.115 55.447 55.001
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.204.226 6.122.476 6.110.930 5.981.160 5.783.412 5.742.016
PASIVA 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09
3 Monetarna pasiva 5.565.000 5.472.857 5.449.755 5.439.497 5.236.135 5.194.048
3.1 Gotov novac u opticaju 2.384.505 2.344.810 2.318.471 2.360.388 2.326.485 2.304.700
3.2 Depoziti banaka 3.125.293 3.076.329 2.994.159 2.973.984 2.815.849 2.810.122
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 55.202 51.718 137.125 105.125 93.801 79.226
4 Obaveze prema nerezidentima 1.004 995 969 973 950 955
5 Ostala pasiva 122.203 122.081 123.041 2.952 1.798 2.786
6 Kapital i rezerve 516.019 526.543 537.165 537.738 544.529 544.227
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.204.226 6.122.476 6.110.930 5.981.160 5.783.412 5.742.016
Neto strana aktiva (1-3-4) 583.375 592.303 604.059 485.575 490.880 492.012
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.08 31.08.08 30.09.08 31.10.08 30.11.08 31.12.08
1 Strana aktiva 6.699.305 6.805.228 6.834.267 6.402.654 6.228.040 6.295.738
1.1 Strana valuta u gotovini 60.594 115.279 87.125 314.806 305.807 212.233
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 5.136.829 5.177.161 5.215.148 4.627.040 4.626.439 4.777.796
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.500.935 1.512.133 1.531.324 1.460.088 1.295.384 1.305.320
1.4 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 947 655 670 720 410 389
2 Ostala aktiva 57.567 56.868 56.424 54.833 54.414 54.357
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.756.872 6.862.096 6.890.691 6.457.487 6.282.454 6.350.095
PASIVA 31.07.08 31.08.08 30.09.08 31.10.08 30.11.08 31.12.08
3 Monetarna pasiva 6.264.794 6.347.089 6.344.320 5.874.574 5.676.903 5.727.473
3.1 Gotov novac u opticaju 2.399.433 2.403.444 2.406.993 2.538.601 2.442.007 2.552.432
3.2 Depoziti banaka 3.760.115 3.848.840 3.849.351 3.255.906 3.188.460 3.144.249
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 105.246 94.805 87.976 80.067 46.436 30.792
4 Obaveze prema nerezidentima 896 919 939 1.013 1.009 958
5 Ostala pasiva 2.288 2.461 3.286 4.386 2.499 122.378
6 Kapital i rezerve 488.894 511.627 542.146 577.514 602.043 499.286
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.756.872 6.862.096 6.890.691 6.457.487 6.282.454 6.350.095
Neto strana aktiva (1-3-4) 433.615 457.220 489.008 527.067 550.128 567.307
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.08 28.02.08 31.03.08 30.04.08 31.05.08 30.06.08
1 Strana aktiva 6.636.567 6.572.544 6.603.413 6.559.568 6.479.719 6.530.632
1.1 Strana valuta u gotovini 23.671 31.080 36.114 25.096 40.294 56.702
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 5.702.251 5.625.598 5.653.435 5.232.498 5.143.807 4.986.270
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 910.074 915.725 912.625 1.300.730 1.294.670 1.486.149
1.4 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 571 141 1.239 1.244 948 943
1.5 Dividende 0 0 0 0 0 568
2 Ostala aktiva 56.779 56.486 55.985 56.526 56.376 57.370
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.693.346 6.629.030 6.659.398 6.616.094 6.536.095 6.588.002
PASIVA 31.01.08 28.02.08 31.03.08 30.04.08 31.05.08 30.06.08
3 Monetarna pasiva 6.218.026 6.136.188 6.156.044 6.164.479 6.078.795 6.122.913
3.1 Gotov novac u opticaju 2.292.821 2.297.904 2.310.700 2.361.816 2.327.150 2.335.314
3.2 Depoziti banaka 3.820.181 3.715.458 3.665.305 3.657.210 3.660.037 3.697.034
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 105.024 122.826 180.039 145.453 91.608 90.565
4 Obaveze prema nerezidentima 926 916 897 901 902 894
5 Ostala pasiva 62.871 62.077 62.985 1.777 1.968 3.038
6 Kapital i rezerve 411.523 429.849 439.472 448.937 454.430 461.157
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.693.346 6.629.030 6.659.398 6.616.094 6.536.095 6.588.002
Neto strana aktiva (1-3-4) 417.615 435.440 446.472 394.188 400.022 406.825
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.07 31.08.07 30.09.07 31.10.07 30.11.07 31.12.07
1 Strana aktiva 6.203.388 6.298.169 6.475.069 6.518.754 6.412.934 6.698.505
1.1 Strana valuta u gotovini 29.100 60.882 26.774 30.645 21.880 40.147
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 5.771.764 5.832.177 6.041.926 6.079.812 5.784.616 6.051.821
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 401.592 404.848 406.111 407.401 606.078 606.177
1.4 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 932 262 258 896 360 360
2 Ostala aktiva 56.839 56.712 56.105 55.710 55.813 56.197
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.260.227 6.354.881 6.531.174 6.574.464 6.468.747 6.754.702
PASIVA 31.07.07 31.08.07 30.09.07 31.10.07 30.11.07 31.12.07
3 Monetarna pasiva 5.883.952 5.962.709 6.124.835 6.153.699 6.031.316 6.303.853
3.1 Gotov novac u opticaju 2.294.517 2.292.674 2.302.904 2.307.005 2.299.503 2.439.709
3.2 Depoziti banaka 3.453.970 3.570.154 3.711.959 3.739.737 3.646.979 3.777.071
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 135.465 99.881 109.972 106.957 84.834 87.073
4 Obaveze prema nerezidentima 963 965 949 938 945 941
5 Ostala pasiva 2.503 2.356 3.115 2.148 2.267 63.553
6 Kapital i rezerve 372.809 388.851 402.275 417.679 434.219 386.355
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.260.227 6.354.881 6.531.174 6.574.464 6.468.747 6.754.702
Neto strana aktiva (1-3-4) 318.473 334.495 349.285 364.117 380.673 393.711
IIznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.07 28.02.07 31.03.07 30.04.07 31.05.07 30.06.07
1 Strana aktiva 5.420.294 5.461.001 5.585.445 5.698.682 5.751.050 5.899.163
1.1 Strana valuta u gotovini 22.592 29.959 28.900 20.519 36.930 32.839
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 5.002.526 5.033.888 5.158.970 5.279.922 5.315.841 5.466.484
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 394.043 396.979 397.400 397.192 398.003 398.970
1.4 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 1.133 175 175 1.049 276 276
1.5 Dividende 0 0 0 0 0 594
2 Ostala aktiva 56.691 57.520 58.155 57.297 56.975 56.760
UKUPNO AKTIVA (1+2) 5.476.985 5.518.521 5.643.600 5.755.979 5.808.025 5.955.923
PASIVA 31.01.07 28.02.07 31.03.07 30.04.07 31.05.07 30.06.07
3 Monetarna pasiva 5.141.622 5.174.332 5.289.316 5.413.931 5.457.883 5.593.497
3.1 Gotov novac u opticaju 2.077.363 2.096.477 2.107.580 2.161.295 2.157.234 2.207.566
3.2 Depoziti banaka 2.909.504 2.943.846 3.021.830 3.115.818 3.174.886 3.269.122
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 154.755 134.009 159.906 136.818 125.763 116.809
4 Obaveze prema nerezidentima 1.001 991 979 967 1.001 969
5 Ostala pasiva 23.744 23.087 24.075 3.778 2.350 3.332
6 Kapital i rezerve 310.618 320.111 329.230 337.303 346.791 358.125
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 5.476.985 5.518.521 5.643.600 5.755.979 5.808.025 5.955.923
Neto strana aktiva (1-3-4) 277.671 285.678 295.150 283.784 292.166 304.697
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.06 31.08.06 30.09.06 31.10.06 30.11.06 31.12.06
1 Strana aktiva 4.952.560 5.038.636 5.300.190 5.345.623 5.343.010 5.451.691
1.1 Strana valuta u gotovini 34.117 69.841 35.204 34.026 23.549 55.159
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.720.418 4.575.957 4.871.506 4.918.842 4.924.673 5.002.655
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 196.142 392.277 392.917 391.050 394.224 393.313
1.4 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 1.883 561 563 1.705 564 564
2 Ostala aktiva 56.152 55.948 55.500 56.203 56.574 56.854
UKUPNO AKTIVA (1+2) 5.008.712 5.094.584 5.355.690 5.401.826 5.399.584 5.508.545
PASIVA 31.07.06 31.08.06 30.09.06 31.10.06 30.11.06 31.12.06
3 Monetarna pasiva 4.722.312 4.800.751 5.054.145 5.090.764 5.081.265 5.182.647
3.1 Gotov novac u opticaju 2.021.823 2.045.413 2.054.188 2.060.598 2.021.817 2.154.234
3.2 Depoziti banaka 2.446.120 2.479.938 2.701.724 2.827.086 2.878.698 2.891.868
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 254.369 275.400 298.233 203.080 180.750 136.545
4 Obaveze prema nerezidentima 1.011 1.002 1.002 2.872 997 994
5 Ostala pasiva 2.806 2.592 3.298 2.582 2.572 23.890
6 Kapital i rezerve 282.583 290.239 297.245 305.608 314.750 301.014
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 5.008.712 5.094.584 5.355.690 5.401.826 5.399.584 5.508.545
Neto strana aktiva (1-3-4) 229.237 236.883 245.043 251.987 260.748 268.050
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.06 28.02.06 31.03.06 30.04.06 31.05.06 30.06.06
1 Strana aktiva 4.263.031 4.344.690 4.469.289 4.510.489 4.575.568 4.678.698
1.1 Strana valuta u gotovini 48.970 16.519 22.149 53.787 37.360 28.027
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.212.119 4.327.733 4.446.708 4.454.534 4.537.482 4.649.337
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 1.942 438 432 2.168 726 739
1.4 Dividende 0 0 0 0 0 595
2 Ostala aktiva 56.842 56.575 56.103 55.935 55.882 55.749
UKUPNO AKTIVA (1+2) 4.319.873 4.401.265 4.525.392 4.566.424 4.631.450 4.734.447
PASIVA 31.01.06 28.02.06 31.03.06 30.04.06 31.05.06 30.06.06
3 Monetarna pasiva 4.045.592 4.123.549 4.242.944 4.299.201 4.358.959 4.455.206
3.1 Gotov novac u opticaju 1.844.359 1.836.118 1.837.883 1.901.691 1.906.597 1.938.547
3.2 Depoziti banaka 2.102.061 2.157.391 2.223.257 2.157.804 2.204.316 2.245.883
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 99.172 130.040 181.804 239.706 248.046 270.776
4 Obaveze prema nerezidentima 1.057 1.059 1.028 1.022 1.008 1.019
5 Ostala pasiva 24.453 24.049 24.236 3.328 2.949 3.571
6 Kapital i rezerve 248.771 252.608 257.184 262.873 268.534 274.651
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 4.319.873 4.401.265 4.525.392 4.566.424 4.631.450 4.734.447
Neto strana aktiva (1-3-4) 216.382 220.082 225.317 210.266 215.601 222.473
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.05 31.08.05 30.09.05 31.10.05 30.11.05 31.12.05
1 Strana aktiva 3.789.881 3.992.480 3.968.413 3.989.122 4.062.786 4.224.516
1.1 Strana valuta u gotovini 46.126 50.634 48.541 38.668 42.256 40.497
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.741.715 3.941.404 3.919.428 3.948.380 4.019.990 4.183.481
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.040 442 444 2.074 540 538
2 Ostala aktiva 57.592 57.220 57.012 56.453 55.926 56.328
UKUPNO AKTIVA (1+2) 3.847.473 4.049.700 4.025.425 4.045.575 4.118.712 4.280.844
PASIVA 31.07.05 31.08.05 30.09.05 31.10.05 30.11.05 31.12.05
3 Monetarna pasiva 3.593.621 3.792.518 3.764.712 3.782.432 3.852.073 4.010.080
3.1 Gotov novac u opticaju 1.931.438 1.917.952 1.883.025 1.877.314 1.843.240 1.907.183
3.2 Depoziti banaka 1.494.623 1.685.640 1.669.984 1.685.673 1.818.301 2.062.100
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 167.560 188.926 211.703 219.445 190.532 40.797
4 Obaveze prema nerezidentima 1.035 1.034 1.037 1.060 1.041 1.035
5 Ostala pasiva 4.532 4.366 5.064 3.892 3.768 24.776
6 Kapital i rezerve 248.285 251.782 254.612 258.191 261.830 244.953
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 3.847.473 4.049.700 4.025.425 4.045.575 4.118.712 4.280.844
Neto strana aktiva (1-3-4) 195.225 198.928 202.664 205.630 209.672 213.401
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.05 28.02.05 31.03.05 30.04.05 31.05.05 30.06.05
1 Strana aktiva 3.474.426 3.463.800 3.458.690 3.530.119 3.434.548 3.619.573
1.1 Strana valuta u gotovini 40.236 21.103 29.815 33.236 37.261 47.741
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.431.850 3.441.919 3.428.064 3.494.919 3.396.841 3.570.609
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.340 778 811 1.964 446 634
1.4 Dividende 0 0 0 0 0 589
2 Ostala aktiva 58.929 58.673 58.761 58.918 58.396 57.977
UKUPNO AKTIVA (1+2) 3.533.355 3.522.473 3.517.451 3.589.037 3.492.944 3.677.550
PASIVA 31.01.05 28.02.05 31.03.05 30.04.05 31.05.05 30.06.05
3 Monetarna pasiva 3.278.153 3.264.824 3.256.136 3.343.974 3.245.274 3.426.254
3.1 Gotov novac u opticaju 1.789.273 1.780.829 1.791.459 1.822.383 1.812.800 1.863.291
3.2 Depoziti banaka 1.414.956 1.391.482 1.338.413 1.350.471 1.280.136 1.385.193
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 73.924 92.513 126.264 171.120 152.338 177.770
4 Obaveze prema nerezidentima 1.009 992 1.007 1.014 1.021 1.045
5 Ostala pasiva 24.345 23.914 24.912 5.283 4.959 5.580
6 Kapital i rezerve 229.848 232.743 235.396 238.766 241.690 244.671
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 3.533.355 3.522.473 3.517.451 3.589.037 3.492.944 3.677.550
Neto strana aktiva (1-3-4) 195.264 197.984 201.547 185.131 188.253 192.274
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.04 31.08.04 30.09.04 31.10.04 30.11.04 31.12.04
1 Strana aktiva 3.313.899 3.379.452 3.430.461 3.419.724 3.361.344 3.478.981
1.1 Strana valuta u gotovini 28.746 25.036 37.968 32.327 25.214 37.077
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.282.735 3.353.685 3.391.773 3.384.953 3.335.395 3.441.180
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.418 731 720 2.444 735 724
2 Ostala aktiva 60.244 59.896 59.607 59.391 59.239 59.479
UKUPNO AKTIVA (1+2) 3.374.143 3.439.348 3.490.068 3.479.115 3.420.583 3.538.460
PASIVA 31.07.04 31.08.04 30.09.04 31.10.04 30.11.04 31.12.04
3 Monetarna pasiva 3.135.106 3.197.546 3.245.351 3.231.999 3.169.838 3.285.387
3.1 Gotov novac u opticaju 1.819.929 1.813.813 1.799.457 1.789.053 1.764.303 1.817.427
3.2 Depoziti banaka 1.290.066 1.357.189 1.377.317 1.338.535 1.371.459 1.421.407
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 25.111 26.544 68.577 104.411 34.076 46.553
4 Obaveze prema nerezidentima 1.046 1.048 1.029 1.017 1.002 984
5 Ostala pasiva 7.102 6.659 6.270 6.109 6.452 25.574
6 Kapital i rezerve 230.889 234.095 237.418 239.990 243.291 226.515
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 3.374.143 3.439.348 3.490.068 3.479.115 3.420.583 3.538.460
Neto strana aktiva (1-3-4) 177.747 180.858 184.081 186.708 190.504 192.610
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.04 28.02.04 31.03.04 30.04.04 31.05.04 30.06.04
1 Strana aktiva 2.797.092 2.841.314 3.027.657 3.009.749 3.124.132 3.184.235
1.1 Strana valuta u gotovini 9.091 35.053 34.248 32.204 30.497 25.352
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.785.133 2.804.880 2.991.975 2.974.897 3.092.411 3.157.660
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.868 1.381 1.434 2.648 1.224 1.223
2 Ostala aktiva 60.779 60.495 60.587 61.009 61.512 60.779
UKUPNO AKTIVA (1+2) 2.857.871 2.901.809 3.088.244 3.070.758 3.185.644 3.245.014
PASIVA 31.01.04 28.02.04 31.03.04 30.04.04 31.05.04 30.06.04
3 Monetarna pasiva 2.630.335 2.673.909 2.857.710 2.838.366 2.951.404 3.007.999
3.1 Gotov novac u opticaju 1.692.127 1.677.666 1.692.799 1.724.936 1.737.302 1.732.328
3.2 Depoziti banaka 919.787 959.707 1.135.390 1.085.448 1.186.615 1.244.215
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 18.421 36.536 29.521 27.982 27.487 31.456
4 Obaveze prema nerezidentima 1.025 1.012 1.050 1.059 1.042 1.040
5 Ostala pasiva 9.260 7.838 7.648 7.543 7.106 7.423
6 Kapital i rezerve 217.251 219.050 221.836 223.790 226.092 228.552
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 2.857.871 2.901.809 3.088.244 3.070.758 3.185.644 3.245.014
Neto strana aktiva (1-3-4) 165.732 166.393 168.897 170.324 171.686 175.196
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.03 31.08.03 30.09.03 31.10.03 30.11.03 31.12.03
1 Strana aktiva 2.349.170 2.417.643 2.543.269 2.618.280 2.681.380 2.792.881
1.1 Strana valuta u gotovini 33.048 42.835 30.662 35.170 34.044 59.114
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.313.194 2.373.343 2.503.399 2.580.490 2.646.201 2.728.442
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.928 1.465 9.208 2.620 1.135 5.325
2 Ostala aktiva 58.888 59.176 59.504 59.417 60.973 60.966
UKUPNO AKTIVA (1+2) 2.408.058 2.476.819 2.602.773 2.677.697 2.742.353 2.853.847
PASIVA 31.07.03 31.08.03 30.09.03 31.10.03 30.11.03 31.12.03
3 Monetarna pasiva 2.193.466 2.259.869 2.383.087 2.455.645 2.517.878 2.627.741
3.1 Gotov novac u opticaju 1.750.324 1.738.182 1.685.122 1.663.279 1.669.532 1.721.859
3.2 Depoziti banaka 423.246 503.561 665.947 772.361 825.262 885.418
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 19.896 18.126 32.018 20.005 23.084 20.464
4 Obaveze prema nerezidentima 1.052 1.098 1.089 2.053 1.051 1.026
5 Ostala pasiva 8.690 8.588 8.747 8.641 9.840 10.405
6 Kapital i rezerve 204.850 207.264 209.850 211.358 213.584 214.675
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 2.408.058 2.476.819 2.602.773 2.677.697 2.742.353 2.853.847
Neto strana aktiva (1-3-4) 154.652 156.676 159.093 160.582 162.451 164.114
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.03 28.02.03 31.03.03 30.04.03 31.05.03 30.06.03
1 Strana aktiva 2.214.719 2.194.779 2.235.971 2.174.413 2.156.504 2.277.151
1.1 Strana valuta u gotovini 21.177 21.451 26.708 34.595 30.887 25.897
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.192.300 2.164.308 2.207.729 2.136.737 2.124.161 2.242.105
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 1.242 9.020 1.534 3.081 1.456 9.149
2 Ostala aktiva 56.028 57.915 57.768 57.325 57.799 57.819
UKUPNO AKTIVA (1+2) 2.270.747 2.252.694 2.293.739 2.231.738 2.214.303 2.334.970
PASIVA 31.01.03 28.02.03 31.03.03 30.04.03 31.05.03 30.06.03
3 Monetarna pasiva 2.073.499 2.052.554 2.089.063 2.024.950 2.004.790 2.122.711
3.1 Gotov novac u opticaju 1.782.548 1.761.881 1.727.775 1.746.485 1.691.920 1.708.846
3.2 Depoziti banaka 273.199 266.491 340.701 257.190 285.168 383.893
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 17.752 24.182 20.587 21.275 27.702 29.972
4 Obaveze prema nerezidentima 1.388 1.109 1.105 1.077 1.055 1.059
5 Ostala pasiva 10.453 10.359 10.117 9.483 9.228 8.958
6 Kapital i rezerve 185.407 188.672 193.454 196.228 199.230 202.242
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 2.270.747 2.252.694 2.293.739 2.231.738 2.214.303 2.334.970
Neto strana aktiva (1-3-4) 139.832 141.116 145.803 148.386 150.659 153.381
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.02 31.08.02 30.09.02 31.10.02 30.11.02 31.12.02
1 Strana aktiva 2.415.755 2.423.584 2.444.227 2.337.940 2.274.528 2.484.063
1.1 Strana valuta u gotovini 33.538 73.633 65.314 28.318 51.140 58.866
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.382.217 2.349.951 2.378.913 2.309.622 2.223.388 2.419.315
1.3 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 0 0 0 0 0 5.882
2 Ostala aktiva 55.755 55.484 55.607 55.229 55.745 54.978
UKUPNO AKTIVA (1+2) 2.471.510 2.479.068 2.499.834 2.393.169 2.330.273 2.539.041
PASIVA 31.07.02 31.08.02 30.09.02 31.10.02 30.11.02 31.12.02
3 Monetarna pasiva 2.300.006 2.302.041 2.317.768 2.206.207 2.138.790 2.345.219
3.1 Gotov novac u opticaju 1.968.133 1.934.471 1.915.231 1.841.432 1.800.559 1.868.651
3.2 Depoziti banaka 264.562 301.027 337.389 303.556 307.636 446.946
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 67.311 66.543 65.148 61.219 30.595 29.622
4 Obaveze prema nerezidentima 462 657 473 1.334 657 1.173
5 Ostala pasiva 11.658 11.096 11.240 10.796 11.368 11.902
6 Kapital i rezerve 159.384 165.274 170.353 174.832 179.458 180.747
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 2.471.510 2.479.068 2.499.834 2.393.169 2.330.273 2.539.041
Neto strana aktiva (1-3-4) 115.287 120.886 125.986 130.399 135.081 137.671
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 31.05.02 30.06.02
1 Strana aktiva 2.579.190 2.635.736 2.548.956 2.390.158 2.365.409 2.427.460
1.1 Strana valuta u gotovini 414.424 94.061 21.883 43.258 51.829 61.912
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.164.766 2.541.675 2.527.073 2.346.900 2.313.580 2.365.548
2 Ostala aktiva 49.069 50.436 57.151 56.761 55.496 55.137
UKUPNO AKTIVA (1+2) 2.628.259 2.686.172 2.606.107 2.446.919 2.420.905 2.482.597
PASIVA 31.01.02 28.02.02 31.03.02 30.04.02 31.05.02 30.06.02
3 Monetarna pasiva 2.488.657 2.542.796 2.451.382 2.289.399 2.259.029 2.317.589
3.1 Gotov novac u opticaju 2.008.587 2.088.482 1.977.151 1.949.424 1.896.507 1.905.947
3.2 Depoziti banaka 423.563 396.570 415.770 284.643 300.368 348.017
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 56.507 57.744 58.461 55.332 62.154 63.625
4 Obaveze prema nerezidentima 1.135 595 505 257 429 246
5 Ostala pasiva 12.045 11.424 11.684 10.653 11.670 11.400
6 Kapital i rezerve 126.422 131.357 142.536 146.610 149.777 153.362
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 2.628.259 2.686.172 2.606.107 2.446.919 2.420.905 2.482.597
Neto strana aktiva (1-3-4) 89.398 92.345 97.069 100.502 105.951 109.625
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01
1 Strana aktiva 1.143.238 1.166.436 1.245.290 1.396.176 1.635.327 2.708.395
1.1 Strana valuta u gotovini 43.384 75.643 63.113 113.907 134.799 804.892
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.099.854 1.090.793 1.182.177 1.282.269 1.500.528 1.903.503
2 Ostala aktiva 44.247 43.809 44.444 45.557 46.426 47.837
UKUPNO AKTIVA (1+2) 1.187.485 1.210.245 1.289.734 1.441.733 1.681.753 2.756.232
PASIVA 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01
3 Monetarna pasiva 1.070.706 1.091.398 1.166.603 1.315.387 1.551.677 2.591.603
3.1 Gotov novac u opticaju 802.463 811.993 886.161 998.580 1.198.388 1.805.962
3.2 Depoziti banaka 226.810 236.301 232.816 262.492 299.513 734.693
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 41.433 43.104 47.626 54.315 53.776 50.948
4 Obaveze prema nerezidentima 79 125 254 155 114 29.964
5 Ostala pasiva 11.010 11.013 12.283 11.888 11.879 13.176
6 Kapital i rezerve 105.690 107.709 110.594 114.303 118.083 121.489
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 1.187.485 1.210.245 1.289.734 1.441.733 1.681.753 2.756.232
Neto strana aktiva (1-3-4) 72.453 74.913 78.433 80.634 83.536 86.828
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01
1 Strana aktiva 1.071.951 1.083.452 1.045.256 1.063.440 1.095.462 1.115.940
1.1 Strana valuta u gotovini 19.613 30.281 35.592 25.896 42.376 36.392
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.052.338 1.053.171 1.009.664 1.037.544 1.053.086 1.079.548
2 Ostala aktiva 17.106 17.119 17.541 17.387 18.036 44.904
UKUPNO AKTIVA (1+2) 1.089.057 1.100.571 1.062.797 1.080.827 1.113.498 1.160.844
PASIVA 31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01
3 Monetarna pasiva 1.014.208 1.023.440 982.774 998.354 1.028.919 1.046.023
3.1 Gotov novac u opticaju 704.611 739.803 730.666 761.865 740.198 775.061
3.2 Depoziti banaka 290.164 254.034 225.382 203.886 228.506 225.344
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 19.433 29.603 26.726 32.603 60.215 45.618
4 Obaveze prema nerezidentima 200 200 200 200 100 271
5 Ostala pasiva 12.893 12.324 12.466 12.329 11.585 11.272
6 Kapital i rezerve 61.756 64.607 67.357 69.944 72.894 103.278
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 1.089.057 1.100.571 1.062.797 1.080.827 1.113.498 1.160.844
Neto strana aktiva (1-3-4) 57.543 59.812 62.282 64.886 66.443 69.646
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.00 31.08.00 30.09.00 31.10.00 30.11.00 31.12.00
1 Strana aktiva 909.376 926.307 948.388 992.407 949.144 1.027.532
1.1 Strana valuta u gotovini 39.750 31.524 25.420 38.257 39.526 38.116
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 869.626 894.783 922.968 954.150 909.618 989.416
2 Ostala aktiva 5.748 16.673 16.585 16.859 17.035 17.996
UKUPNO AKTIVA (1+2) 915.124 942.980 964.973 1.009.266 966.179 1.045.528
PASIVA 31.07.00 31.08.00 30.09.00 31.10.00 30.11.00 31.12.00
3 Monetarna pasiva 866.209 880.103 899.596 941.187 896.062 973.207
3.1 Gotov novac u opticaju 569.408 567.190 580.253 578.517 612.682 695.887
3.2 Depoziti banaka 270.325 293.092 284.012 300.032 258.945 261.901
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 26.476 19.821 35.331 62.638 24.435 15.419
4 Obaveze prema nerezidentima 3 200 200 200 203 200
5 Ostala pasiva 1.703 12.795 12.734 12.715 12.768 13.631
6 Kapital i rezerve 47.209 49.882 52.443 55.164 57.146 58.490
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 915.124 942.980 964.973 1.009.266 966.179 1.045.528
Neto strana aktiva (1-3-4) 43.164 46.004 48.592 51.020 52.879 54.125
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.00 28.02.00 31.03.00 30.04.00 31.05.00 30.06.00
1 Strana aktiva 844.100 887.876 857.987 875.684 896.314 884.992
1.1 Strana valuta u gotovini 30.820 34.525 26.966 35.183 34.105 22.167
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 813.280 853.351 831.021 840.501 862.209 862.825
2 Ostala aktiva 5.268 5.531 5.596 5.661 5.607 5.620
UKUPNO AKTIVA (1+2) 849.368 893.407 863.583 881.345 901.921 890.612
PASIVA 31.01.00 28.02.00 31.03.00 30.04.00 31.05.00 30.06.00
3 Monetarna pasiva 813.277 855.808 822.603 838.143 847.054 843.694
3.1 Gotov novac u opticaju 517.538 512.434 530.528 548.371 523.426 560.930
3.2 Depoziti banaka 279.007 309.196 274.238 259.112 294.546 266.405
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 16.732 34.178 17.837 30.660 29.082 16.359
4 Obaveze prema nerezidentima 31 33 31 329 10.004 15
5 Ostala pasiva 1.788 1.785 1.823 1.842 1.810 1.776
6 Kapital i rezerve 34.272 35.781 39.126 41.031 43.053 45.127
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 849.368 893.407 863.583 881.345 901.921 890.612
Neto strana aktiva (1-3-4) 30.792 32.035 35.353 37.212 39.256 41.283
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.99 31.08.99 30.09.99 31.10.99 30.11.99 31.12.99
1 Strana aktiva 398.677 403.951 418.595 595.773 705.208 866.984
1.1 Strana valuta u gotovini 30.574 34.420 37.111 59.667 126.530 83.529
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 368.103 369.531 381.484 536.106 578.678 783.455
2 Ostala aktiva 1.780 1.661 1.687 3.151 4.465 5.593
UKUPNO AKTIVA (1+2) 400.457 405.612 420.282 598.924 709.673 872.577
PASIVA 31.07.99 31.08.99 30.09.99 31.10.99 30.11.99 31.12.99
3 Monetarna pasiva 369.309 374.316 388.308 566.030 675.986 836.664
3.1 Gotov novac u opticaju 243.721 236.206 263.876 358.388 390.750 538.356
3.2 Depoziti banaka 108.136 113.676 119.484 198.208 275.998 289.200
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 17.452 24.434 4.948 9.434 9.238 9.108
4 Obaveze prema nerezidentima 0 2 0 6 19 54
5 Ostala pasiva 902 885 902 1.610 1.599 2.203
6 Kapital i rezerve 30.246 30.409 31.072 31.278 32.069 33.656
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 400.457 405.612 420.282 598.924 709.673 872.577
Neto strana aktiva (1-3-4) 29.368 29.633 30.287 29.737 29.203 30.266
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.99 28.02.99 31.03.99 30.04.99 31.05.99 30.06.99
1 Strana aktiva 287.713 305.248 309.320 312.656 340.867 348.296
1.1 Strana valuta u gotovini 36.722 34.448 11.275 26.086 40.045 31.230
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 250.991 270.800 298.045 286.570 300.822 317.066
2 Ostala aktiva 1.325 1.261 1.273 1.594 2.484 1.256
UKUPNO AKTIVA (1+2) 289.038 306.509 310.593 314.250 343.351 349.552
PASIVA 31.01.99 28.02.99 31.03.99 30.04.99 31.05.99 30.06.99
3 Monetarna pasiva 258.475 276.153 280.527 283.959 312.851 318.734
3.1 Gotov novac u opticaju 163.436 172.668 177.349 195.230 191.289 207.983
3.2 Depoziti banaka 81.000 85.852 95.762 76.252 99.647 101.305
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 14.039 17.633 7.416 12.477 21.915 9.446
4 Obaveze prema nerezidentima 1 0 0 0 1 41
5 Ostala pasiva 1.128 1.077 943 925 1.000 1.069
6 Kapital i rezerve 29.434 29.279 29.123 29.366 29.499 29.708
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 289.038 306.509 310.593 314.250 343.351 349.552
Neto strana aktiva (1-3-4) 29.237 29.095 28.793 28.697 28.015 29.521
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.98 31.08.98 30.09.98 31.10.98 30.11.98 31.12.98
1 Strana aktiva 166.672 204.205 218.293 220.555 220.452 283.277
1.1 Strana valuta u gotovini 12.100 17.897 29.681 35.175 33.719 32.695
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 154.572 186.308 188.612 185.380 186.733 250.582
2 Ostala aktiva 1.384 1.298 1.235 1.462 1.573 1.327
UKUPNO AKTIVA (1+2) 168.056 205.503 219.528 222.017 222.025 284.604
PASIVA 31.07.98 31.08.98 30.09.98 31.10.98 30.11.98 31.12.98
3 Monetarna pasiva 136.577 173.869 187.856 190.308 190.832 253.873
3.1 Gotov novac u opticaju 92.671 109.963 113.305 118.914 120.252 167.459
3.2 Depoziti banaka 35.927 56.319 63.640 56.086 53.892 79.069
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 7.979 7.587 10.911 15.308 16.688 7.345
4 Obaveze prema nerezidentima 0 0 0 0 0 18
5 Ostala pasiva 1.058 1.031 1.004 988 1.007 1.180
6 Kapital i rezerve 30.421 30.603 30.668 30.721 30.186 29.533
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 168.056 205.503 219.528 222.017 222.025 284.604
Neto strana aktiva (1-3-4) 30.095 30.336 30.437 30.247 29.620 29.386
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.98 28.02.98 31.03.98 30.04.98 31.05.98 30.06.98
1 Strana aktiva 144.586 131.327 132.197 138.761 130.755 153.291
1.1 Strana valuta u gotovini 5.669 5.653 5.597 5.780 8.175 8.380
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 138.917 125.674 126.600 132.981 122.580 144.911
2 Ostala aktiva 16.101 7.458 7.444 1.698 1.302 1.305
UKUPNO AKTIVA (1+2) 160.687 138.785 139.641 140.459 132.057 154.596
PASIVA 31.01.98 28.02.98 31.03.98 30.04.98 31.05.98 30.06.98
3 Monetarna pasiva 158.941 136.907 137.518 138.346 129.831 123.220
3.1 Gotov novac u opticaju 117.980 102.860 102.350 96.703 92.568 85.379
3.2 Depoziti banaka 40.895 34.000 35.043 39.792 34.724 32.800
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 66 47 125 1.851 2.539 5.041
4 Obaveze prema nerezidentima 0 0 0 0 0 0
5 Ostala pasiva 1.051 1.091 1.174 1.022 1.030 1.085
6 Kapital i rezerve 695 787 949 1.091 1.196 30.291
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 160.687 138.785 139.641 140.459 132.057 154.596
Neto strana aktiva (1-3-4) -14.355 -5.580 -5.321 415 924 30.071
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 11.08.97
(Početna bilanca)
31.08.97 30.09.97 31.10.97 30.11.97 31.12.97
1 Strana aktiva 132.584 127.484 128.421 130.189 134.620 144.117
1.1 Strana valuta u gotovini 4.334 4.334 5.858 7.944 7.922 6.160
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 128.250 123.150 122.563 122.245 126.698 137.957
2 Ostala aktiva 0 0 65 102 634 17.932
UKUPNO AKTIVA (1+2) 132.584 127.484 128.486 130.291 135.254 162.049
PASIVA 11.08.97
(Početna bilanca)
31.08.97 30.09.97 31.10.97 30.11.97 31.12.97
3 Monetarna pasiva 132.584 127.484 127.967 129.662 134.342 160.252
3.1 Gotov novac u opticaju 100.907 99.211 91.260 92.755 93.454 114.598
3.2 Depoziti banaka 31.677 28.273 36.707 36.545 40.855 45.523
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 0 0 0 362 33 131
4 Obaveze prema nerezidentima 0 0 0 0 0 0
5 Ostala pasiva 0 70.932 193 211 346 1.348
6 Kapital i rezerve 0 -70.932 326 418 566 449
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 132.584 127.484 128.486 130.291 135.254 162.049
Neto strana aktiva (1-3-4) 0 0 454 527 278 -16.135


Newsletter CBBiH