Informativni izvještaj o računima poslovnih subjekata

31. maj 2023.


Unos JIB-a za pregled računa

Klikom na "Pregled računa" se prikazuju računi za unešeni JIB.


Newsletter CBBiH