Informativni izvještaj o računima poslovnih subjekata

23. maj 2022.


Unos JIB-a za pregled računa

Klikom na "Pregled računa" se prikazuju računi za unešeni JIB.


Newsletter CBBiH