Žirokliring i BPRV

Operativna pravila i obrasci

Tarifa za usluge platnog prometa

Swift kodovi banaka

Opis rada platnih sistema i objašnjenje termina korištenih u Platnom sistemu i sistemu poravnanja

Međunarodni standardi

Izvještaji o BPRV i žirokliring transakcijama

RegulativaNewsletter CBBiH