Žirokliring i BPRV (RTGS)

Operativna pravila i obrasci

Tarifa za usluge platnog prometa

Swift kodovi banaka

Opis rada platnih sistema i objašnjenje termina korištenih u Platnom sistemu i sistemu poravnanja

Osnovni principi za platne sisteme

Izvještaji o RTGS i žirokliring transakcijama

Regulativa


Newsletter CBBiH