Žirokliring i BPRV (RTGS)

Operativna pravila i obrasci

Tarifa za usluge platnog prometa

Swift kodovi banaka

Opis rada platnih sustava i objašnjenje termina korištenih u Platnom sustavu i sustavu poravnanja

Osnovni principi za platne sustave

Izvješća o RTGS i žirokliring transakcijama

Regulativa


Newsletter CBBiH