Izvješća o financijskoj stabilnosti

Izvješće o financijskoj stabilnosti je godišnja publikacija Centralne banke Bosne i Hercegovine koja sadrži ocjenu rizika koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja i trendova u financijskom sustavu te procjenu otpornosti financijskog sustava na identificirane rizike, s posebnim akcentom na otpornost bankarskog sektora.

Objavljivanjem Izvješća o financijskoj stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine izvještava širu javnost o postojećim rizicima po financijsku stabilnost, kao i rizicima s kojima bi se financijski sustav mogao suočiti u narednim razdobljima. Izvješće o financijskoj stabilnosti se fokusira na događajima iz prethodne godine i na najvažnija dešavanja iz prve polovine tekuće godine. Izvješće je dostupno u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Izvješće o financijskoj stabilnosti za prethodnu godinu se objavljuje krajem kolovoza.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. godini
Izvješće o finansijskoj stabilnosti Godišnje rujan, 2019.

 

 

Arhiva:

Izvješća o financijskoj stabilnosti


Newsletter CBBiH