Квартални билтени

Билтен је квартална публикација, која пружа опширнију анализу макроекономских кретања у земљи и иностранству и финансијског сектора заснованих на подацима монетарне и финансијске статистике, подацима о платним трансакцијама, подацима реалног сектора и подацима платног биланса Босне и Херцеговине. Пресјек статистичких података је 45 дана након истека референтног квартала. Билтен је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Календар објављивања публикација

Категорија података Периодичност Датуми објављивања у 2018 години
(Q4/2017) (Q1/2018) (Q2/2018) (Q3/2018)
Билтен Квартално

до 15.04.2018.

до 31.07.2018. до 15.10.2018. до 31.12.2018.

 

 

Архива:

Квартални билтени


Newsletter CBBiH