Квартални билтени

Билтен је квартална публикација, која пружа опширнију анализу макроекономских кретања у земљи и иностранству и финансијског сектора заснованих на подацима монетарне и финансијске статистике, подацима о платним трансакцијама, подацима реалног сектора и подацима платног биланса Босне и Херцеговине. Пресјек статистичких података је 45 дана након истека референтног квартала. Билтен је доступан у штампаној верзији и на веб-страници.

Календар објављивања публикација

Категорија података Периодичност Датуми објављивања у 2019 години
(Q3/2018) (Q4/2018) (Q1/2019) (Q2/2019)
Билтен Квартално

до 15.03.2019.

до 30.04.2019. до 31.07.2019. до 15.10.2019.

 

 

Архива:

Квартални билтени


Newsletter CBBiH