Мјесечни економски преглед

Мјесечни економски преглед је сажета информација о посљедним трендовима у домаћем и међународном макроекономском окружењу и финансијском сектору у Босне и Херцеговине, која се од маја 2013. године објављује на веб-страници Централне банке Босне и Херцеговине (прије тога је била интерна информација за менаџмент Банке). Информација садржи графичке приказе с кратким коментарима и статистичке табеле. Пресјек статистичких података је 45 дана након истека референтног мјесеца. Мјесечни економски преглед се објављује мјесечно (изузев посљедњег мјесеца у кварталу, када се објављује Билтен).

Календар објављивања публикација

Категорија података Периодичност Датуми објављивања у 2019. години
РЕДОВНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (10/2018.)  (11/2018) (01 и 02/2019) (04/2019) (05/2019) (07/2019) (08/2019)
Мјесечни економски преглед (МЕП) Мјесечно до 28.02.2019. до 31.03.2019. до 30.04.2019. до 30.06.2019. до 31.07.2019. до 30.09.2019. до 31.10.2019.

 

 

Архива:

Мјесечни економски преглед


Newsletter CBBiH