Mjesečni ekonomski pregled

Mjesečni ekonomski pregled je sažeta informacija o posljednim trendovima u domaćem i međunarodnom makroekonomskom okruženju i finansijskom sektoru u Bosne i Hercegovine, koja se od maja 2013. godine objavljuje na web-stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine (prije toga je bila interna informacija za menadžment Banke). Informacija sadrži grafičke prikaze s kratkim komentarima i statističke tabele. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog mjeseca. Mjesečni ekonomski pregled se objavljuje mjesečno (izuzev posljednjeg mjeseca u kvartalu, kada se objavljuje Bilten).

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2018.  i 2019. godini
REDOVNE PUBLIKACIJE (01 i 02/2018) (04/2018) (05/2018)  (07/2018)  (08/2018) (10/2018) (11/2018)
Mjesečni ekonomski pregled (MEP) Mjesečno do 30.04.2018. do 30.06.2018. do 31.07.2018. do 30.09.2018. do 31.10.2018. do 31.12.2018. do 31.01.2019.

 

 

Arhiva:

Mjesecni ekonomski pregled


Newsletter CBBiH