Godišnji izvještaji

Godišnji izvještaj je publikacija koja sadrži pregled makroekonomskih kretanja za cijelu godinu, Izvještaj o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine u toku godine i Finansijski izvještaj ovjeren od vanjskog revizora. Centralna banka Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, obavezna da Godišnji izvještaj za prethodnu godinu podnese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 31. marta. Godišnji izvještaj se objavljuje nakon razmatranja na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine je dostupan u štampanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2024. godini
Godišnji izvještaj 2023 Godišnje april 2024

Arhiva:

Godišnji izvještajNewsletter CBBiH