Publikacije

Mjesečni ekonomski pregled

Mjesečni ekonomski pregled je sažeta informacija o posljednim trendovima u domaćem i međunarodnom makroekonomskom okruženju i financijskom sektoru u Bosne i Hercegovine, koja se od svibnja 2013. godine objavljuje na web-stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine (prije toga je bila interna informacija za menadžment Banke). Informacija sadrži grafičke prikaze s kratkim komentarima i statističke tablice. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog mjeseca. Mjesečni ekonomski pregled se objavljuje mjesečno (izuzev posljednjeg mjeseca u tromjesečju, kada se objavljuje Bilten).

Bilten

Bilten je tromjesečna publikacija, koja pruža opširniju analizu makroekonomskih kretanja u zemlji i inozemstvu i financijskog sektora utemeljenih na podacima monetarne i financijske statistike, podacima o platnim transakcijama, podacima realnog sektora i podacima platne bilance Bosne i Hercegovine. Presjek statističkih podataka je 45 dana nakon isteka referentnog tromjesečja. Bilten je dostupan u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće je publikacija sadrži pregled makroekonomskih kretanja za cijelu godinu, Izvješće o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine tijekom godine i Financijsko izvješće ovjeren od vanjskog revizora. Centralna banka Bosne i Hercegovine je, sukladno Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, obvezna da Godišnje izvješće za prethodnu godinu podnese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 31. ožujka. Godišnje izvješće Centralne banke Bosne i Hercegovine je dostupno u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Godišnje izvješće se objavljuje nakon razmatranja na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u svibnju za prethodnu godinu).

Izvješće o financijskoj stabilnosti

Izvješće o financijskoj stabilnosti je godišnja publikacija Centralne banke Bosne i Hercegovine koja sadrži ocjenu rizika koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja i trendova u financijskom sustavu te procjenu otpornosti financijskog sustava na identificirane rizike, s posebnim akcentom na otpornost bankarskog sektora.

Objavljivanjem Izvješća o financijskoj stabilnosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine izvještava širu javnost o postojećim rizicima po financijsku stabilnost, kao i rizicima s kojima bi se financijski sustav mogao suočiti u narednim razdobljima. Izvješće o financijskoj stabilnosti se fokusira na događajima iz prethodne godine i na najvažnija dešavanja iz prve polovine tekuće godine. Izvješće je dostupno u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Izvješće o financijskoj stabilnosti za prethodnu godinu se objavljuje krajem kolovoza.

Specijalne teme istraživanja

Specijalne teme istraživanja se objavljuju u vidu povremene publikacije, koja predstavlja isključivo autorovo istraživanje teme s ciljem dalje nadogradnje i debate. Autor je zaposlenik Centralne banke Bosne i Hercegovine.


Newsletter CBBiH