Posjete CBBiH

Na molbu zainteresiranih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini, Centralna banka Bosne i Hercegovine može organizirati predavanja o temama iz djelokruga rada Centralne banke Bosne i Hercegovine kako bi učenici i studenti proširili svoja saznanja o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine i o aktualnim gospodarskim i novčanim kretanjima u našoj zemlji.

Zainteresirani predstavnici obrazovnih ustanova iz Bosne i Hercegovine za predavanja mogu se obratiti Službi za odnose s javnošću / Službi za protokol i prevođenje Centralne banke Bosne i Hercegovine na e-mail: ; .

O statusu zahtjeva zainteresirana obrazovna ustanova će biti obaviještena putem e-maila.


Newsletter CBBiH