Посјете ЦББиХ

На молбу заинтересованих образовних установа у Босни и Херцеговини, Централна банка Босне и Херцеговине може организовати предавања о темама из дјелокруга рада Централне банке Босне и Херцеговине како би ученици и студенти проширили своја сазнања о раду Централне банке Босне и Херцеговине и о актуелним привредним и новчаним кретањима у нашој земљи.

Заинтересовани представници образовних установа из Босне и Херцеговине за предавања могу се обратити Служби за односе с јавношћу / Служби за протокол и превођење Централне банке Босне и Херцеговине на e-mail: ; .

О статусу захтјева заинтересована образовна установа ће бити обавијештена путем e-mailа.


Newsletter CBBiH