Dugoročni rejting zemalja u okruženju

Međunarodne rejting agencije vrše procjenu sposobnosti zemlje da izvršava svoje obaveze i na osnovu toga određuju rejtinge servisiranja duga u domaćoj valuti (local currency rating) i servisiranja duga u stranoj valuti (foreign currency rating).

U tabeli 1 prikazan je dugoročni rejting servisiranja duga u stranoj valuti i izgledi (outlook) za zemlje u okruženju koje su angažovale jednu ili obje agencije (koje je angažovala i Bosna i Hercegovina), radi lakšeg upoređivanja i jednostavnijeg uočavanja naše pozicije u odnosu na zemlje šireg okruženja.

Tabela 1: Pregled dugoročnog rejtinga pojedinih zemalja iz šireg okruženja
DržavaMoody's Investors ServiceStandard & Poor's
Dugoročni / izgledDugoročni / izgled
Albanija B1 / stabilan B+/ stabilan
Bosna i Hercegovina B3 / stabilan B / stabilan
Bugarska Baa1 / stabilan BBB / stabilan
Crna Gora B1 / stabilan B+ / negativan
Grčka Ba3 / stabilan BB- / stabilan
Hrvatska Ba1 / stabilan BBB- / stabilan
Mađarska Baa3 / pozitivan BBB / stabilan
Sjeverna Makedonija - BB- / stabilan
Rumunija Baa3 / negativan BBB- / negativan
Slovenija A3 / stabilan AA- / stabilan
Srbija Ba3 / pozitivan BB+ /stabilan
Izvor: Bloomberg, podaci ažurirani 9.12.2020.


Newsletter CBBiH