Dugoročni rejting zemalja u okruženju

Međunarodne rejting agencije vrše procjenu sposobnosti zemlje da izvršava svoje obaveze i na osnovu toga određuju rejtinge servisiranja duga u domaćoj valuti (local currency rating) i servisiranja duga u stranoj valuti (foreign currency rating).

U tabeli 1 prikazan je dugoročni rejting servisiranja duga u stranoj valuti i izgledi (outlook) za zemlje u okruženju koje su angažovale jednu ili obje agencije (koje je angažovala i Bosna i Hercegovina), radi lakšeg upoređivanja i jednostavnijeg uočavanja naše pozicije u odnosu na zemlje šireg okruženja.

Tabela 1: Pregled dugoročnog rejtinga pojedinih zemalja iz šireg okruženja
DržavaMoody's Investors ServiceStandard & Poor's
Dugoročni / izgledDugoročni / izgled
Albanija B1 / stabilan B+/ stabilan
Bosna i Hercegovina B3 / stabilan B / pozitivan
Bugarska Baa2 / stabilan BBB- / pozitivan
Crna Gora B1 / pozitivan B+ / stabilan
Grčka B1 / stabilan B+ / pozitivan
Hrvatska Ba2 / stabilan BBB- / stabilan
Mađarska Baa3 / stabilan BBB / stabilan
Makedonija - BB- / stabilan
Rumunija Baa3 / stabilan BBB- / stabilan
Slovenija Baa1 / stabilan A+ / pozitivan
Srbija Ba3 / stabilan BB /pozitivan
Izvor: Bloomberg, podaci ažurirani 27.03.2019.


Newsletter CBBiH