Прописи

Поједини садржаји тренутно доступни само на латиничном писму и босанској језичкој верзији

ИЗДАВАЊЕ И ОСНОВНА ОБИЉЕЖЈА НОВЧАНИЦА КМ

ИЗДАВАЊЕ И ОСНОВНА ОБИЉЕЖЈА КОВАНОГ НОВЦА КМ

ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ОПТИЦАЈА

РАД СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ БАНКАМА

РЕПРОДУКЦИЈА

ЗАМЈЕНА НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА КМ НЕПОДОБНОГ ЗА ОПТИЦАЈ


Newsletter CBBiH