Kontakti

Централа

+387(33) 278 100

+387(33) 278 299

Изводи /потврде/ из Јединственог регистра рачуна пословних субјеката - Главна јединица Сарајево

+387(33) 286 400

+387(33) 286 409

+387(33) 286 495

+387(33) 286 491

Изводи /потврде/ из Јединственог регистра рачуна пословних субјеката - Главна јединица Мостар

+387(36) 355 236

+387(36) 355 218

+387(36) 355 242

Изводи /потврде/ из Јединственог регистра рачуна пословних субјеката – Главна банка Републике Српске Централне банке БиХ

+387(51) 243 600

+387(51) 243 618, 243 630

+387(51) 243 654

Изводи /потврде/ из Јединственог регистра рачуна пословних субјеката – Централна банка Босне и Херцеговине Филијала Брчко

+387(49) 217 426

+387(49) 217 179

+387(49) 217 882

Изводи /потврде/ из Јединственог регистра рачуна пословних субјеката – Филијала Централне банке Босне и Херцеговине на Палама

+387(57) 202 910

+387(57) 227 158

Уред за комуникације

+387(33) 278 123

+387(33) 278 296

Кабинет гувернера

+387(33) 278 200

+387(33) 278 201

+387(33) 201 517

Служба за писарну и архивирање

Рад службе у периоду од 08:00 до 15:00  сваког радног дана

+387(33) 278 305Newsletter CBBiH