Predsjedavajući Upravnog vijeća / guverner dr. Senad Softić

Senad Softić

Dr Senad Softić rođen je 1963. godine. Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru naučnog područja Menadžment i organizacija. Doktorirao i magistrirao je na istom fakultetu na temu Kriznog menadžmenta.

Posjeduje veoma značajne kompetencije vezane za monetarnu ekonomiju, finansije i bankarstvo koje je sticao dugogodišnjim radom u upravljačkim tijelima Investicijske, kasnije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Autor i koautor je 16 knjiga i monografija, te autor i kooautor brojnih naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim časopisima, zbornicima, seminarima i simpozijima. Za knjigu “Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovni” dobitnik je nagrade Najbolji udžbenik za visoko obrazovanje na XXIII Međunarodnom sajmu knjiga i učila i XI Bijenalu knjige, Sarajevo 2011. Utemeljitelj je Master studija “Krizni menadžment” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Zagreb. Dio svoje profesionalne karijere proveo je u okviru Ekonomskog instituta Sarajevo i Instituta za organizaciju i ekonomiku Sarajevo gdje je radio kao istraživač i konsultant te na taj način, kroz realizaciju preko 150 istraživačkih i poslovnih projekata, od kojih je većina implemntirano iz oblasti makro i mikro ekonomije, stekao impresivno konsultantsko iskustvo.

Aktuelni je guverner i predsjednik Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine Centralne banke Bosne i Hercegovine. Predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Posjeduje bogato međunarodno iskustvo, te je član nekoliko međunarodnih tijela u oblasti monetarne politike i menadžmenta. Izdvaja se članstvo u Savjetodavnoj grupi Europskog fonda za Jugoistočnu Europu. U periodu od 2015. do danas učestvovao, kao uvodničar, izvjestilac i panelista, u brojnim međunarodnim konferencijama u organizaciji međunarodnih finansijskih institucija (Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Europska centralna banka, EBRD i druge) u zemlji i inostranstvu.

Postignuća Centralne banke Bosne i Hercegovine za vrijeme mandata Guvernera dr. Softića ogledaju se u priznanjima i pozitivnim ocjenama rada i rezultata od strane Međunarodnog monetarnog fonda, Europske centralne banke, Europske komisije. Dr. Softić, kao i Centralna banka Bosne i Hercegovine sa njim na čelu dobitnik je više prestižnih nagradu u zemlji i inostranstvu za sav doprinos.

Rezultati njegovog rada kao guvernera CBBiH su prepoznati od stručne i šire javnosti za što je dobio više priznanja i nagrada:

  • Menadžer godine BiH za oblast finansija, 2017.;
  • Ličnost godine - Večernjakov pečat za javnu upravu, 2020.;
  • Zlatni BAM za doprinos finansijskoj stabilnosti u BiH, 2020.;
  • Evropska ličnost godine za oblast Finansijskog sektora – Zlatna plaketa za vrhunske međunarodne domete, a posebno održavanje monetarne stabilnosti u Bosni i Hercegovini, 2022.

Govori engleski i i služi se njemačkim jezikom.

Domaće i međunarodne nagrade Centralna banka Bosne i Hercegovine, u mandatu guvernera Softića:

  • Best Central Bank Governance CEE 2017 (za Najbolje upravljanje centralnom bankom u centralnoj i istočnoj Evropi u 2017. godini);
  • Poslovni potez godine u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine u 2018. od strane Indikator.ba, za uspostavljanje jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH;
  • Best Central Bank Governance CEE 2022 (za Najbolje upravljanje centralnom bankom u centralnoj i istočnoj Evropi u 2022. godini);
  • Outstanding Contribution to Economic Development Bosnia and Herzegovina 2022 (za lzuzetan doprinos ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine u 2022. godini) od strane Magazina Capital Finance International.
  • The Central banking award 2023, u kategoriji transparentnost. Svjetski priznata nagrada


Newsletter CBBiH