Viceguverner mr Ernadina Bajrović

Rođena je 27. 12. 1971. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je komunikologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nakon završenog postdiplomskog studija «Evropske studije», magistrirala je iz oblasti bankarstva i poslovnog prava (diploma - Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Bolonji i London School of Economics). Na Univerzitetu u Sarajevu odobren joj je rad doktorske disertacije iz oblasti strateškog menadžmenta. U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine radi od 1997. godine, u angažmanu MMF-a kao asistentica prvog guvernera. Potom je radila na projektu uvođenja domaće valute (konvertibilne marke), u procesu reforme platnog prometa u BiH, te reformi tržišta kapitala. Od juna 2001. godine u radnom je odnosu u CBBiH u Uredu guvernera, kao saradnica za pitanja finansijskih tržišta, između ostalog zadužena i za proces suverenog kreditnog rejtinga BiH. Potom od juna 2004. godine radi kao samostalna stručna saradnica u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Tokom 2006. godine, u ime CBBiH, imenovana je i za člana radne grupe za finansijski sektor u pregovorima s EU u procesu priprema za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH u EU. Od januara 2007. godine rukovoditeljica je Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima, gdje između ostalog vodi poslove tehničke saradnje s centralnim bankama. Tokom 2010. godine bila je projekt menadžerica međunarodnog projekta EU «Jačanje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u Centralnoj banci BiH». Završila je niz obuka i kurseva iz oblasti priprema centralnih banaka za proces evropskih integracija i monetarne politike, proces upravljanja u centralnim bankama, upravljanja ljudskim resursima, planiranja projekata, vještina pregovaranja i menadžerskih vještina. Odlukom Upravnog vijeća, na prijedlog guvernera, imenovana za viceguvernerku nadležnu za Sektor administracije i finansija,  na mandatni period od četiri godine, počev od 1. januara 2013. godine.


Newsletter CBBiH