Законска регулатива

Дејтонски споразум и Устав Босне и Херцеговине

дио који се односи на ЦББиХ

Члан VII

Централна банка

Постојаће Централна банке Босне и Херцеговине која ће бити једина одговорна за издавање новца и монетарну политику у цијелој Босни и Херцеговини.

1. Надлежности Централне банке одређиваће Парламентарна скупштина. Међутим у првих шест година од ступања на снагу овог устава, Централна банка неће моћи давати кредите штампањем новца и у том погледу ће функционисати као currency board, послије тога Парламентарна скупштина може ту надлежност дати Централној банци.

2. Прво, Управни одбор Централне банке ће се састојати од гувернера којег именује Међународни монетарни фонд, након консултације са Предсједништвом, и три члана које именује Предсједништво, од којих су два из Федерације (један Бошњак и један Хрват, који ће дјелити један глас) и један из Републике Српске, а сви ће имати мандат од 6 година. Гувернер неће бити држављанин Босне и Херцеговине нити било које сусједне државе. У случајевима подједнаких гласова, глас гувернера биће одлучујући.

3.
Након тога Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине ће се састојати од пет лица које именује Предсједништво на период од 6 година. Одбор ће међу својим члановима именовати гувернера на период од 6 година.

Измјене и допуне Закона о Централној банци Босне и Херцеговине

Закон о Централној банци Босне и Херцеговине, објављен у Службеном гласнику БиХ, бр. 1/97


Newsletter CBBiH