Услови коришћења веб странице и осталих онлајн сервиса Централне банке Босне и Херцеговине

 

Прихватање услова коришћења

Молимо Вас да пажљиво прочитате услова коришћења прије самог коришћења ове веб-странице и осталих онлајн сервиса (Twitter, YouTube) Централне банке Босне и Херцеговине (Централна банка). Приступањем веб-страници и осталим онлајн сервисима Централне банке и коришћењем материјала с веб-странице и осталих онлајн сервиса, обавезујете се да прихватите наведена правила коришћења. Уколико се не слажете с овим правилима коришћења, молимо Вас да не користите информације с веб-странице и осталих онлајн сервиса Централне банке.

Политика приватности (Privacy Policy)

Приликом пријаве на мејлинг листу и коришћења других интерактивних дијелова веб-странице Централне банке, веб-апликација на којој је направљена веб-страница прикупља податке о корисницима странице. Подаци прикупљени овим путем (имејл адресе и сл.) искључиво ће бити коришћени за контактирање с корисницима путем мејлинг листе и ни под којим условима неће бити дати на коришћење трећој страни. Одговорност за тачност информација о личним подацима сносе корисници странице.

Ова веб-страница на себи има линкове на друге веб-странице. Централна банка ни на који начин није одговорна за политику приватности која се проводи на тим страницама.

Одрицање од одговорности (Disclaimer)

Уколико у складу са законским прописима у Босни и Херцеговини Централна банка има обавезу да објављује одређене информације на својој веб-страници, Централна банка је одговорна за садржај информација доступних јавности.

У случају објаве информација, материјала или других садржаја на веб-страници Централне банке, чија објава није прописана законским прописима у Босни и Херцеговини, Централна банка настоји да осигура да су информације на веб-страници потпуне и тачне. Ипак, Централна банка не може да гарантује њихову тачност и не сноси одговорност за директну или индиректну штету која може да наступи као посљедица коришћења или немогућности коришћења докумената, информација, материјала или садржаја с веб-странице, или за посљедице одлука донесених на бази њих.

Централна банка се не противи навођењу линка на веб-страницу Централне банке, под условом да садржаји с веб-странице нису измијењени и/или искривљени. Код постављања линка на веб-страницу Централне банке, веб-страница Централне банке мора да буде доступна у засебном прозору. Линкови на друге странице који се налазе на веб-страници Централне банке постављени су само ради практичности и Централна банка не прихвата никакву одговорност за садржај тих страница.

Измјена и допуна садржаја

Централна банка задржава право измјена и допуна садржаја на веб-страници Централне банке без претходне најаве. Веб-страница Централне банке редовно се ажурира. Веб-страницу Централне банке одржава Служба за односе с јавношћу.

Ауторска права (Copyright)

Централна банка задржава ауторско право на веб-страницу www.cbbh.ba и комплетан садржај те странице, осим ако није изричито назначено другачије. Допуштено је коришћење и цитирање материјала са странице, уз услов да се Централна банка наведе као извор информација и наведе линк на www.cbbh.ba. Садржај информација преузетих с веб-странице се не смије мијењати или брисати. Материјал с ове веб-странице забрањено је користити у комерцијалне сврхе.


Newsletter CBBiH