Банка као послодавац

Централна банка Босне и Херцеговине као послодавац

Службеницима Централне банке Босне и Херцеговине омогућујемо изазован посао, те константно учење и развој у организационој култури високе учинковитости и тимског рада у једној од најреспектабилнијих институција у Босни Херцеговини.

Од службеника Централне банке Босне и Херцеговине очекујемо поштивање заједничких принципа (етичност, компетентност и професионализам, равноправност, изврсност, тимски дух, максималну посвећеност послу, савјесно и одговорно обављање повјерених послова, лојалност према институцији и фокусираност на резултате) с циљем испуњења пословних задатака и дефинисаних циљева Централне банке Босне и Херцеговине.

Људски ресурси у Централној банци Босне и Херцеговине

У савремено доба интензивних промјена, јачања конкуренције и све веће потражње за квалитетним кадром,чак и велике, стабилне институције попут централних банака,суочавају се с потребом да правовремено реагују и што учинковитије управљају промјенама. Људски ресурси су највреднији капитал Централне банке Босне и Херцеговине који има кључну улогу у њеним пословним процесима.

Извршавање задатака и функција Централне банке Босне и Херцеговине незамисливи су без квалитетних људских ресурса, високе професионалности у раду и личног доприноса сваког од њених запослених.

Имајући то на уму, Централна банка Босне и Херцеговине одговарајућим стратегијама осигурава одабир, развој, висок ниво мотивираности и задржавање врхунских стручњака унутар ЦББиХ.


Newsletter CBBiH