Zadovoljstvo korisnika
1. Je li ovo prvi put da koristite web prezentaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da
 •  Ne, koristim je povremeno
 •  Ne, koristim je učestalo
2. Jeste li općenito zadovoljni web prezentacijom Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
3. Jeste li zadovoljni izgledom web prezentacije Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
4. Jeste li zadovoljni obimom sadržaja koji se nalazi na web prezentaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
5. Jeste li zadovoljni kvalitetom sadržaja koji se nalazi na web prezentaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
6. Jeste li zadovoljni kvalitetom rasporeda sadržaja koji se nalazi na web prezentaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
7. Jeste li zadovoljni brzinom pristupa sadržaju koji vas interesuje na web prezentaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
8. Jeste li zadovoljni nivoom transparentnosti koju pruža web prezentacija Centralne banke Bosne i Hercegovine?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
9. Prilikom posjete web prezentaciji Centralne banke Bosne i Hercegovine, jeste li mogli pronaći sadržaj koji ste tražili?

 •  Da, u potpunosti
 •  Uglavnom da
 •  Djelimično
 •  Ne
10. U koju svrhu koristite web prezentaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine? (moguće označiti više odgovora)

 •  Privatne
 •  Obrazovne
 •  Akademske
 •  Poslovne