CBBiH objavljuje poziv za dostavu istraživačkih radova - dostupno isključivo na engleskom jeziku

U cilju podsticanja istraživanja i inovacija u Bosni i Hercegovini na polju razvoja finansijskog sektora, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavljuje poziv za prijavu radova. Cilj nam je djelovati kao medij za širenje visokokvalitetnih istraživanja u području razvoja finansijskog sektora, organiziranjem rundi seminara na kojima će biti predstavljena odabrana istraživanja i objavljivanjem radova na web stranici CBBiH. Pozivaju se istraživači iz akademskih institucija i institucija koje donose politike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da predaju prijedloge radova.

Preuzmite cijeli dokument (PDF)Newsletter CBBiH