Viceguvernerka Želimira Raspudić

Rođena je 30.12.1959. godine u Mostaru, BiH, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Mostaru diplomirala je 1982. godine.

Posjeduje veliko iskustvo u bankarskim poslovima, posebno u finansijama i međunarodnom poslovanju te revizorskom poslovanju. Također, posjeduje veliko iskustvo u vođenju različitih projekata u bankarstvu (uvođenje SWIFT-a, Twinning program EBRD-a, uvođenje EUR, pripajanja banaka).

Od 1986. godine do 1989. godine radila je u Sektoru računovodstva u Tiskari Rade Bitanga, a od 1989. do 1992. godine u Sektoru komercijalnih poslova ZI Soko Mostar.

Viceguvernerka Raspudić je od 1994. do 2004. godine radila u Hrvatskoj banci d.d. Mostar (kasnije Unicredit bank d.d.) kao voditelj ispostave, zatim kao rukovodilac Službe nostro doznaka i Službe SWIFT-a i korespodencije te kao rukovodilac Službe sredstava, likvidnosti i trgovanja.

Od 2004. godine je radila u istoj banci (Unicredit bank d.d. Mostar) kao direktor Direkcije riznice, zatim kao direktor Upravljanja aktivom i pasivom te voditelj Naplate potraživanja u sektoru Upravljanja rizicima.

Od 2014. do 1.7.2017. godine je radila kao voditelj jedinice interne revizije u Službi za zapošljavanje HNK.

Zvanje ovlaštenog internog revizora stekla je 2014. godine. Član je Udruženja internih revizora BiH. Posjeduje certifikat koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu koji izdaje Evropska organizacija za finansijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje.

Učestvovala je na različtim edukacijama, brojnim seminarima i konferencijama iz oblasti revizije i bankarstva u BiH i inostranstvu.


Newsletter CBBiH