БиХ и Европска унија

Придружење Европској унији (Унији) је стратешки приориотет Босне и Херцеговине. Босна и Херцеговина је потенцијални кандидат за чланство у Унији и учествује у Процесу стабилизације и придруживања који од 1999. године представља политички оквир Европске уније према земљама Западног Балкана. Процес стабилизације и придруживања укључује сљедеће инструменте за јачање политичких, економских и институционалних односа између БиХ и ЕУ: Споразум о стабилизацији и придруживању, Европско партнерство и инструменте финансијско-техничке помоћи ЕУ (IPA, TAIEX, Twinning).

Споразум о стабилизацији и придруживању је ступио на снагу 1. јуна 2015. године и замијенио Привремени споразум који је био на снази од јула 2008. године.

Кључни датум у историји односа Босне и Херцеговинеи Европске унијеје 15. фебруар 2016. године када је Боснa и ХерцеговинаСавјетуЕвропе поднијела захтјев за чланство у Унији,чиме је потврђена јасна европска перспектива и опредјељеност темељним вриједностима Уније.

Европска унија је политичка, економска и монетарна унија за чије чланство су постављени врло сложени и захтјевни критеријуми. У овој фази европских интеграција, захтјеви ЕУ који се постављају пред БиХ, као потенцијалну чланицу, заснивају се на закључцима Европског савјетадонесеним на састанку у Копенхагену 1993. године:

  • Политички критеријум: Стабилност демократских институција и владавина права – поштивање грађанских права и заштита националних мањина;
  • Економски критеријум: Чврсто успостављени тржишни инструменти и функционисање тржишне економије, као и способност одолијевања конкурентским притисцима и способност прилагођавања тржишним механизмима ЕУ;
  • Правни критеријум: Спремност преузимања обвеза које намеће чланство, односно приврженост циљевима политичке, економске и монетарне уније. Године 1995.је договорен додатни услов, тзв. Мадридски критерију, који се односи на административне услове и оспособљеност административних структура државе за успјешну примјену правне стечевине Европске уније: acquis communataire.

Саопштења


Newsletter CBBiH