Primjetan povećan broj namjerno oštećenih novčanica

30.3.2018

Sarajevo, 30.3.2018.

U posljednje vrijeme prilikom redovnih poslovnih procesa u radu s gotovim novcem uočen je povećan broj „oštećenih“ novčanica čije oštećenje je nastalo pisanjem/crtanjem na bijelom dijelu površine novčanice, kako grafitnom tako i hemijskom olovkom. Oštećenja se najčešće odnose na upisivanje broja hemijskom olovkom na novčanici za koje pretpostavljamo da je vezano za proces ručnog brojanja novčanica, gdje osoba koja broji novčanice na neodgovoran i nezakonit način mehanički upisuje olovkom neki iznos na novčanici, čime novčanicu direktno oštećuje za dalji opticaj. Također, nisu strani i slučajevi kada se novčanice oštećuju ručnim upisivanjem grafičkim ili hemijskim olovkama u smislu upisivanja teksta, crteža, simbola i slično.   

Centralna banka Bosne i Hercegovine ovim putem skreće pažnju svim privrednim subjektima kao i građanima da se u bankarskoj praksi svako pisanje ili crtanje po novčanicama smatra namjernim oštećenjem novčanica koje su zakonsko sredstvo plaćanja. 

U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i Odlukom o postupanju s novčanicama i kovanim novcem konvertibilne marke koji je nepodoban za opticaj i oštećenim novčanicama efektivnog stranog novca („Službeni glasnik BiH“, 17/17 od 10. marta 2017. godine), Centralna banka BiH novac podnesen na zamjenu za koji sumnja, ima dokaz ili opravdan razlog da smatra da se radi o namjernom oštećenju, može oduzeti i uništiti bez nadoknade podnosiocu. 

Pozivaju se svi privredni subjekti koji u svome radu rukuju s gotovim novcem da osobama koje vrše ove poslove skrenu pažnju da je najstrože zabranjeno pisati po novčanicama jer se time novčanice direktno oštećuju i takve novčanice se u konačnici moraju uništiti u Centralnoj banci kao nepodobne za opticaj.   

Istovremeno s povećanim brojem ovakve vrste oštećenja novca, povećan je i broj pritužbi građana da komercijalne banke ne žele izvršiti zamjenu bez obzira na način i stepen oštećenja. U skladu s gorenavednom Odlukom, komercijalne banke su dužne zamijeniti oštećene novčanice KM, pod uslovom da podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) predoči više od 60% novčanice KM, koja je:

a) u jednom dijelu i sadrži barem jedan serijski broj ili

b) iz dva ili više dijelova i sadrži oba serijska broja,

u punom iznosu i bez naknade.

Ukoliko novčanice ne ispunjavaju propisane uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, iste se uz popunjen Zahtjev za zamjenu oštećenog novca (dostupan na web stranici www.cbbh.ba ) mogu predati u Centralni ured Centralne banke BiH u Sarajevu ili u Glavnu banku Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci.Podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) prilikom predaje oštećenih novčanica KM na zamjenu, dužan je navesti porijeklo novčanica KM, način na koji je došlo do oštećenja, šta se dogodilo s dijelovima koji nedostaju i navesti opis vrste mrlje, onečišćenja i drugog oštećenja na priloženoj novčanici KM. Također, u obavezi je dostaviti kopiju lične karte i dokaze kojima potvrđuje navode iz zahtjeva. Centralna banka za svaki pojedinačni slučaj, na osnovu podnesenog Zahtjeva s priloženom dokumentacijom, utvrđuje autentičnost i procjenjuje oštećenje, odnosno utvrđuje postojanje osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM. 

Ovim putem Centralna banka ukazuje na potrebu i obavezu da se svi učesnici u gotovinskom platnom prometu prema novčanicama i kovanicama konvertibilne marke koje su zakonsko sredstvo plaćanja odnose odgovorno, a da se zamjena oštećenog novca obavlja u skladu s propisima objavljenim u službenim glasilima Bosne i Hercegovine.


Newsletter CBBiH