Održana prezentacija preliminarnih nalaza druge faze programa bilateralne pomoći između CBBiH i SECO

Sarajevo, 28.6.2018.

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) je danas, 28.6.2018. godine, održan zaključni sastanak i prezentacija preliminarnih nalaza misije druge faze Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC), u sklopu saradnje CBBiH sa Švajcarskim sekreterijatom za ekonomske poslove (SECO) Vlade Švajcarske. 

SECO je odobrio nastavak Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC) za period 2018-2022. godina, koji će biti realizovan u partnerstvu s Institutom za međunarodne i razvojne studije, Ženeva.  U cilju pripreme Programa i strateškog planiranja aktivnosti i rezultata u petogodišnjem razdoblju, u CBBiH je od 26.6. do 28.6.2018.godine boravila tehnička misija Instituta za međunarodne i razvojne studije iz Ženeve, na čelu sa direktorom BCC programa.

Cilj misije bila je analiza i identifikacija potreba CBBiH za tehničkom pomoći. Do kraja godine biće zaključen memorandum o saradnji s definiranim prioritetnim područjima i poslovnim funkcijama CBBiH koje će biti uključene u Program.

Prva faza Programa bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta projekta CBBiH sa SECO za period 2014-2017. godine uspješno je završena u okviru koje su postignuti opšti razvojni ciljevi  u oblasti monetarne politike, statistike i upravljanja ljudskim resursima


Newsletter CBBiH