Informacija o aktivnostima Centralne banke Bosne i Hercegovine

9.4.2020

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) obavještava javnost da, i u uslovima proglašenog stanja prirodne i druge nesreće u BiH, kontinuirano obavlja najvažnije aktivnosti kako bi se sačuvala monetarna stabilnost i pomoglo očuvanje finansijske stabilnost u BiH.

U nastavku vam donosimo pregled realizovanih poslova tokom marta u kome je veći dio vremena rad bio pod vanrednim okolnostima.

Kako bi se očuvao kontinuitet poslovnih procesa i zaštitili uposlenici na ključnim operacijama, banka je, slijedeći instrukcije relevantnih tijela, osigurala maksimalnu moguću zaštitu na radu uz prilagođavanje poslovnih procesa novonastaloj situaciji.

U trenutno izuzetno turbulentnim uslovima na svjetskim finansijskim tržištima, CBBiH upravlja deviznim rezervama na način koji osigurava likvidnost i sigurnost portfolija deviznih rezervi. U skladu sa zakonskim ograničenjima i drugim pravilima koja regulišu upravljanje deviznim rezervama, investiranje se vrši u prvoklasne vrijednosne papire država članica EMU i depozite kod centralnih i komercijalnih banka najboljeg kreditnog rejtinga.

CBBiH u kontinuitetu realizuje sve zahtjeve komercijalnih banaka za podizanje gotovog novca iz trezora Centralne banke, čime se komercijalne banke opskrbljuju dovoljnim količinama gotovog novca kako bi zadovoljile potrebe građanstva i privrede u BiH. Osim toga, treba imati u vidu i činjenicu da komercijalne banke u BiH imaju značajna gotovinska sredstva u svom posjedu, što dodatno ulijeva sigurnost u zadovoljavanje svih potreba finansijskog sistema za gotovim novcem u cjelini.

U skladu s proglašenim stanjem prirodne i druge nesreće u BiH i u cilju zdravstvene zaštite svih učesnika u radu s gotovim novcem, CBBiH je od 26.3.2020. godine uvela posebne mjere vezano za primjenu Odluke o postupku predaje/preuzimanja gotovog novca u trezorima CBBiH, o čemu su obaviještene sve komercijalne banke, entitetske agencije za bankarstvo i Udruženje banaka u Bosni i Hercegovini. Navedene mjere date su u cilju zdravstvene zaštite svih učesnika u radu s gotovim novcem.

Platni i obračunski  sistemi  za međubankarska plaćanja, bruto poravnanje u realnom vremenu (BPRV) i žirokliring (ŽK), čiji je vlasnik i kojima upravlja CBBiH, uredno su funkcionisali u skladu s važećim radnim vremenom/terminskim planom. Dostupnost sistema je bila 100%. Tokom marta izvršeno je ukupno 3.429.904 transakcija, ukupne vrijednosti 8.439.585.736,33 KM, od čega 89.986 transakcija kroz BPRV ukupne vrijednosti 6.967.561.952,61 KM i 3.339.918 transakcija žirokliringa ukupne vrijednosti 1.472.023.783,72.

Rad registara kojim upravlja CBBiH – Registar računa poslovnih subjekata i Centralni registar kredita, odvijao se redovno.

Kao fiskalni agent države, CBBiH je tokom marta, prema Planu servisiranja vanjskog duga BiH i dostavljenim nalozima od Ministarstva finansija i trezora BiH, blagovremeno izvršila sve naloge za servisiranje vanjskog duga. Funkcija fiskalnog agenta za članstvo BiH s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i funkcija depozitara za članice Svjetske banke (SB) kao i funkcija koordinatora za suvereni kreditni rejting BiH, izvršene su uredno i bez zastoja.

Kao agent za bankarske i fiskalne usluge, CBBiH je, prema nalogu svojih deponenata (Ministarstvo finansija i trezora BiH, Uprava za indirektno oporezivanje, Agencija za osiguranje depozita BiH, Federalno ministarstvo finansija, registri vrijednosnih papira, Agencija za bankarstvo FBiH), a u skladu sa zaključenim ugovorima, u roku obavila i poslove inostranog i domaćeg platnog prometa. CBBiH radi u standardnom radnom vremenu za ove vrste poslova i u potpunosti je usklađena s radom korespondentnih inostranih banaka i radom platnih sistema.

Krajem marta, a prema zahtjevu Ministarstva finansija i trezora BiH, kod CBBiH je otvoren račun za donacije za borbu protiv virusa COVID-19 – Ministarstvo sigurnosti BiH, devizni i KM, i dostavljena instrukcija za uplate donacija, tako da već stižu i uplate na otvorene račune.

CBBiH kontinuirano pruža podršku funkcionisanju tržišta finansijskih instrumenata u RS i FBiH kroz platformu elektronskog bankarstva koju svakodnevno koriste Centralni registar hartija od vrijednosti RS i Registar vrijednosnih papira FBiH.  

Banka je nastavila s kontinuiranim objavljivanjem ključnih makroekonomskih pokazatelja za Bosnu i Hercegovinu, kao i najvažnijih indikatora finansijskog zdravlja za bankarski sektor.

CBBiH će i ubuduće nastaviti izvršavati sve svoje zadatke definisane zakonom kako bi osigurala monetarnu stabilnost i doprinijela finansijskoj stabilnosti zemlje u ovom izazovnom periodu.

S poštovanjem 

Ured za komunikacije


Newsletter CBBiH